You are here

Afwijkingen ongeboren kind

Het voordeel van deze onderzoeken tijdens de zwangerschap is dat die al vroeg in de zwangerschap een aanwijzing op een medische afwijking kan geven. Als uw arts op basis van onderzoeken vermoedt dat uw ongeboren kind een bepaalde medische afwijking heeft, stellen er zich allerlei vragen, onder meer rond de waarde van het toekomstig leven van het kind en van u als ouder(s). Uiteraard staat u er ook dan niet alleen voor.

Uw gynaecoloog wil een goed overwogen advies geven en zal indien nodig  het advies van andere artsen of een universitair centrum inwinnen. Vanuit verschillende disciplines wordt nagedacht over de diagnose, het toekomstbeeld van het kind en de psychosociale en financiële gevolgen voor u als ouders en gezin.  U kunt vervolgens in contact komen met de verschillende medewerkers en artsen die u over al deze aspecten kunnen informeren en helpen om de opties af te wegen.

Het is belangrijk om uzelf de tijd te gunnen om die informatie te verwerken en af te wegen op basis  uw eigen visie en beleving van ouderschap. Als u dit wenst, kunt u steeds een gesprek hebben met deskundigen over de psychische, relationele, sociale en  levensbeschouwelijke aspecten van uw beslissing.

Info: ethica AZ Delta, 20 januari 2021