You are here

Problemen zwanger worden

Wie beslist om kinderen te krijgen, kan doorgaans niet snel genoeg zwanger worden. Misschien laat een natuurlijke zwangerschap op zich wachten. Vaak is het dan gewoon een kwestie van geduld en lukt het toch om zwanger te worden.

Als een zwangerschap te lang uitblijft, neem je  het best contact op met een gynacoloog.  Als blijkt dat een vruchtbaarheidsbehandeling toch nodig is, zal je gynaecoloog je hierin begeleiden.

Die begeleiding begint met begrijpelijke en correcte informatie over alle behandelingen die voor jou mogelijk zijn, de voor- en nadelen ervan en ook de kostprijs
Met de juiste informatie (en eventueel begeleiding door een psycholoog) kunnen jij en je partner afwegen of je kinderwens opweegt tegen het voorgestelde behandeltraject.

Vruchtbaarheidsbehandelingen worden indien nodig multidisciplinair besproken. Ook het advies van de commissie medische ethiek kan worden gevraagd.
Een arts kan een gewetensbezwaar inroepen om niet tot een behandeling over te gaan. Dergelijk bezwaar is steeds gemotiveerd vanuit het belang van het toekomstig kind.

Info: ethica AZ Delta, 26 januari 2024