You are here

Menselijk weefsel

AZ Delta heeft een eigen botbank, erkend door het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg). Het bot dat er opgeslagen is, dient om mensen te helpen met donorbot. De botbank wordt regelmatitg geïnspecteerd door het fagg

Er worden gezonde heupkopweefsels bewaard van patiënten die een heupprothese kregen. Die patiënten moeten daar hun schriftelijke toestemming voor geven. Enkel deeltjes van de heupkop worden gebruikt bijvoorbeeld als opvulmateriaal bij breuken.

Daarnaast worden er ook weefsels of menselijk lichaammateraal bewaard van overleden donoren. Het botweefsel van overleden donoren komt uit de universitaire centra UZ Leuven en UZ Gent.

Info: botbank AZ Delta, 26 januari 2024