You are here

Het gebruik van geneesmiddelen

Het is niet altijd helemaal duidelijk hoe u best geneesmiddelen inneemt en hoe je bijwerkingen kunt vermijden.

Niet alleen als je ziek bent, maar ook als je ouder wordt, moet je vaak meerdere geneesmiddelen innemen. Gebruik je medicatie altijd op een correcte manier. Pas dan kunnen de geneesmiddelen werken zoals het hoort. Volg altijd het advies van je arts en apotheker.

De kans op bijwerkingen is groter als je meer geneesmiddelen neemt. Die bijwerkingen zijn vaak onschuldig, maar niet altijd. Vermijd negatieve effecten zo veel mogelijk en neem  mjeedicatie correct in.

Pillen of spuitjes

We verkiezen als dat mogelijk is medicijnen in pilvorm boven spuitjes.

Medicatie kan op verschillende manieren toegediend worden:

  • in een pil
  • met een spuitje (onder de huid of in de spieren)
  • via een infuus: door een prikje rechtstreeks in de ader

Pillen werken even goed als spuitjes en infusen
Een pil slikken is gemakkelijker dan een spuitje zetten of een infuus krijgen.
De kans op infectieproblemen is groter bij het toedienen van infuus.
Pillen zijn meestal ook goedkoper dan spuitjes en infusen.
Een patiënt is mobieler als hij geen infuus krijgt, hij kan dan sneller naar huis.

Onmiddellijk effect

Sommige geneesmiddelen hebben geen voelbaar effect of verbetering (bv. cholesterolverlagers) wat niet wil zeggen dat ze niet werken.

Vervallen geneesmiddelen

Controleer regelmatig de vervaldatum van uw geneesmiddelen thuis.

Breng vervallen geneesmiddelen en overschotjes van medicatie naar uw apotheker. Laat ze in hun verpakking.