You are here

Algemene info

Niet alleen als u ziek bent, maar ook als u ouder wordt, moet u vaak meerdere geneesmiddelen innemen. Gebruik uw medicatie altijd op een correcte manier. Pas dan kunnen de geneesmiddelen werken zoals het hoort. Volg altijd het advies van uw dokter en apotheker.

De kans op bijwerkingen is groter als u meer geneesmiddelen neemt. Die bijwerkingen zijn vaak onschuldig, maar niet altijd. Vermijd negatieve effecten zoveel mogelijk en neem uw medicatie correct in.

Pillen of spuitjes

We verkiezen als dat mogelijk is medicijnen in pil-vorm boven spuitjes.

 • Medicatie kan op verschillende manieren toegediend worden:
  • in een pil
  • met een spuitje (onder de huid of in de spieren)
  • via een infuus: door een prikje rechtstreeks in de ader
 • Pillen werken even goed als spuitjes en infusen
 • Een pil slikken is gemakkelijker dan een spuitje zetten of een infuus krijgen.
 • De kans op infectieproblemen is groter bij het toedienen van infuus.
 • Pillen zijn meestal ook goedkoper dan spuitjes en infusen.
 • Een patiënt is mobieler als hij geen infuus krijgt, hij kan dan sneller naar huis.

Onmiddellijk effect

Sommige geneesmiddelen hebben geen voelbaar effect of verbetering (bv. cholesterolverlagers) wat niet wil zeggen dat ze niet werken.

Vervallen geneesmiddelen

Controleer regelmatig de vervaldatum van uw geneesmiddelen thuis.

Breng vervallen geneesmiddelen en overschotjes van medicatie naar uw apotheker. Laat ze in hun verpakking.

Info: apotheek AZ Delta, 30 maart 2021