You are here

De kinderafdeling

Een peuter zit op de onderzoekstafel van de kinderarts

Wanneer uw kind op de afdeling pediatrie moet verblijven, zijn er heel wat mensen die uw kind opvangen en begeleiden:

  • De kinderarts (pediater) onderzoekt uw kind en stelt een behandeling voor.
  • De verpleegkundige komt veelvuldig langs om polshoogte te nemen. Dat kan gaan van het meten van de temperatuur over het nakijken van een infuus (een slangetje met een voedingszakje via een prikje in de arm) tot het verzorgen van een wonde.
  • De pedagogische medewerker of de spelmedewerker staat in voor spelbegeleiding. Ofwel voor een enkel patiëntje ofwel in groep in de speelkamer. Deze medewerker volgt ook de gemiste schoollessen op.
  • In Menen komen leesmoeders op maandag en woensdag voorlezen uit boeken uit de ziekenhuisbibliotheek.
  • De kinesitherapeut kan, indien nodig, oefeningen laten doen om de motorische vaardigheden weer op peil te krijgen.
  • Als er aanpassingen nodig zijn aan de voeding, dan staat een kinderdiëtist klaar om meer uitleg te geven over de juiste voeding voor uw kind.
  • De psycholoog kan langskomen voor psychologische ondersteuning.
  • Als u raad en hulp wenst van de sociale dienst, kunt u hen contacteren via een verpleegkundige.
  • In Roeselare zijn er vrijwilligers die kinderen begeleiden naar onderzoeken of naar de operatiezaal. Ze gaan langs bij kinderen die iets minder bezoek krijgen en ze ondersteunen ook de pedagogisch medewerker.
  • Op alle campussen komen de ziekenhuisclowns wekelijks langs om de kinderen een paar leuke uren te bezorgen.

Surf samen met uw kind naar onze kinderwebsite voor u naar het ziekenhuis komt. Zo ontdekt u op een speelse maar leerrijke manier hoe een ziekenhuisopname verloopt, wat er allemaal te zien is in het ziekenhuis en wie er voor u zorgt. 

Twee clowns op bezoek bij een jongetje op de kinderafdeling

Info:  kinderafdeling AZ Delta, 12 februari 2021

 

Andere afdelingen waar kinderen kunnen worden verzorgd:
 
de afdeling neonatologie
 
de afdeling intensieve zorg