You are here

De kinderafdeling

Wie zorgt er voor je kind?

Een peuter zit op de onderzoekstafel van de kinderarts

Wie zorgt er voor je kind?

Wanneer je kind op de afdeling pediatrie moet verblijven, zijn er heel wat mensen die je kind opvangen en begeleiden:

  • De kinderarts (pediater) onderzoekt je kind en stelt een behandeling voor.
  • De verpleegkundige komt veelvuldig langs om polshoogte te nemen. Dat kan gaan van het meten van de temperatuur over het nakijken van een infuus (een slangetje met een voedingszakje via een prikje in de arm) tot het verzorgen van een wonde.
  • De pedagogische medewerker of de spelmedewerker staat in voor spelbegeleiding. Ofwel voor een enkel patiëntje ofwel in groep in de speelkamer. Deze medewerker volgt ook de gemiste schoollessen op.
  • In Menen komen leesmoeders op maandag en woensdag voorlezen uit boeken uit de ziekenhuisbibliotheek.
  • De kinesitherapeut kan, indien nodig, oefeningen laten doen om de motorische vaardigheden weer op peil te krijgen.
  • Als er aanpassingen nodig zijn aan de voeding, dan staat een kinderdiëtist klaar om meer uitleg te geven over de juiste voeding voor je kind.
  • De psycholoog kan langskomen voor psychologische ondersteuning.
  • Als je raad en hulp wenst van de sociale dienst, dan brengt een verpleegkundige je graag in contact met een maatschappelijk werker.
  • In Roeselare zijn er vrijwilligers die kinderen begeleiden naar onderzoeken of naar de operatiezaal. Ze gaan langs bij kinderen die iets minder bezoek krijgen en ze ondersteunen ook de pedagogisch medewerker.
  • Op alle campussen komen de ziekenhuisclowns wekelijks langs om de kinderen een paar leuke uren te bezorgen.
Twee clowns op bezoek bij een jongetje op de kinderafdeling

Spelen of lezen in het ziekenhuis

Er is een speelruimte beschikbaar op de afdeling voor kinderen die geen besmettingsgevaar vormen voor andere kinderen.

In Roeselare en Menen zijn pedagogisch medewerkers aanwezig, die je kind ook individueel begeleiden om te spelen of te knutselen op de kamer. Deze medewerkers helpen je kind spelenderwijs de opgedane ervaringen in het ziekenhuis te verwerken.

Je kan gratis leesboeken, strips, gezelschapsspelen en puzzels lenen. Elke kamer beschikt over een tv en er is draadloos internet om computerspelletjes te kunnen spelen. Je kan een internetcode aanvragen aan het onthaal of aan de verpleegkundige.

Bezoek

Als ouders van een kind dat opgenomen is in het ziekenhuis ben je de hele dag welkom. Je kan op elk moment bellen met de afdeling en met je kind.
Andere bezoekers dan de ouders kunnen niet op bezoek komen tussen 12 uur en 14 uur.
Voor de rust op de afdeling vragen wij om op de kamer te blijven met je kind en bezoekende kinderen niet in de gangen te laten rondlopen.

Enkele tips

Vertel steeds aan je kind wanneer u op bezoek komt. Het is bovendien goed voor je kind als u je je daar aan houdt.
Maak zo goed mogelijk gebruik van de bezoekuren: speel en praat met je kind, lees een verhaal voor en knuffel het. Regelmatig bezoek zorgt ervoor dat je kind zijn gevoelens beter kan verwerken.
Bij kleinere kinderen kan je best de beddenspijlen omhoog doen zodat jekind niet uit het bedje kan vallen.
Moeilijk wordt het wanneer de tijd aanbreekt om afscheid te nemen. Best hou je het afscheid kort. Als je kind heel verdrietig is bij je vertrek, waarschuw dan een verpleegkundige of de pedagogisch medewerker. Zij zullen je kind opvangen.

Beveiliging

In Roeselare is er een beveiliging met een deurbel en een code.
Op campus Menen werken we met een vingerafdruksysteem om binnen te komen. Je kan zo nodig meer uitleg vragen aan de medewerkers op de afdeling.

Kinderwebsite

Ga met je kind ook eens kijken naar onze kinderwebsite. Daar kan je al eens zien hoe een ziekenhuiskamer eruitziet en kan je kind ook een paar spelletjes spelen als voorbereiding.

Info: kinderafdeling, 26 januari 2024