You are here

Behandeling zonder verblijf

Kinderen moeten niet altijd opgenomen worden in het ziekenhuis voor een behandeling. Kinderen kunnen naar het dagziekenhuis komen of  op geregelde tijdstippen naar het ziekenhuis komen om opgevolgd te worden. Bv. bij de begeleiding om overgewicht te beperken, komen kinderen naar een aantal sessies in het ziekenhuis maar ze blijven niet overnachten.

Kinderobesitas