You are here

Kinderobesitas

Overgewicht

Steeds meer kinderen kampen met gewichtsproblemen. Bij overgewicht en obesitas is er sprake van een te grote hoeveelheid lichaamsvet ten gevolge van overvoeding.
Om te bepalen of het kind te zwaar is, wordt gebruikt gemaakt van de groeicurves, verschillend voor jongens en meisjes. Het gewicht in functie van de lengte geeft een idee over de lichaamssamenstelling, meer bepaald het gehalte aan lichaamsvet. Bij overgewicht ligt de BMI (body Mass Index) van het kind tussen percentiel 85 en 95 en bij obesitas hoger dan percentiel 95.
Bij kinderen is het belangrijk om de evolutie in de tijd te bekijken. Bij een sterke stijging moet er een alarmbel rinkelen.

Voedingspatroon

In de meerderheid van de gevallen is een onevenwichtig voedingspatroon met te veel vet, suiker en zout en te weinig fysieke activiteit de oorzaak.
Sommige kinderen lijden aan overgewicht tdoordat er iets fout is met het lichaam. Hier zal de behandeling niet alleen uit de aanpassing van de voedings- en levensstijl bestaan maar zal er ook medicatie nodig zijn.
Het is belangrijk om het kind medisch te evalueren voorr de start van de behandeling van het gewichtsprobleem. Niet alleen een onderzoek is nodig, in sommige gevallen zijn ook aanvullende hormonale testen aangewezen.

Diëtist en psycholoog

Na deze medische evaluatie volgt er een gesprek met een diëtiste en een psychologe. Zij verzamelen alle informatie over beweging, voeding en het mentaal welzijn van het kind.
Voor de behandeling wordt er doorverwezen naar partners in de eerste lijn. Er wordt hierbij hulp aangeboden bij het vinden een geschikt behandeltraject.

Regelmatig is een controle nodig bij de kinderarts.

Contact

Kinderartsen

Patiëntenbegeleiding

Diëtist 

Psychologen

Info: dieetafdeling, 10 februari 2021