You are here

Bezoek

Een mama en een oma bij een kindje dat in bed ligt in de kinderafdeling

Als ouders van een kind dat opgenomen is in het ziekenhuis bent u de hele dag welkom. U kunt op elk moment bellen met de afdeling en met uw kind.

Enkele tips:

  • Vertel steeds aan uw kind wanneer u op bezoek komt. Het is bovendien goed voor uw kind als u zich daar aan houdt.
  • Maak zo goed mogelijk gebruik van de bezoekuren: speel en praat met uw kind, lees een verhaal voor en knuffel het. Regelmatig bezoek zorgt ervoor dat uw kind zijn gevoelens beter kan verwerken.
  • Bij kleinere kinderen kunt u best de beddenspijlen omhoog doen zodat uw kind niet uit het bedje kan vallen.
  • Moeilijk wordt het wanneer de tijd aanbreekt om afscheid te nemen. Best houdt u het afscheid kort. Als uw kind heel verdrietig is bij uw vertrek, waarschuw dan een verpleegkundige of de pedagogisch medewerker. Zij zullen uw kind opvangen.

In Roeselare is er een beveiliging met een deurbel en een code. Op campus Menen werken we met een vingerafdruksysteem om binnen te komen. U kunt zo nodig meer uitleg vragen aan de medewerkers op de afdeling.

Gewone bezoekuren

Andere bezoekers dan de ouders kunnen niet op bezoek komen tussen 12 uur en 14 uur.

Voor de rust op de afdeling vragen wij u om op de kamer te blijven met uw kind en bezoekende kinderen niet in de gangen of dienstlokalen te laten rondlopen.

Info: dienst psychologie AZ Delta, 25 mei 2021

 

Wilt u graag overnachten bij uw kind?