You are here

Na het bezoek

Een bezoek aan een zwaar zieke patiënt maakt een grote indruk op een kind. Het is dan ook aangewezen om achteraf nog eens rustig met het kind over het bezoek te praten. Zo komt u te weten hoe het kind het bezoek heeft ervaren, hoe het zich voelt na het bezoek, waar het bang voor is en geeft u het kind nog eens de kans om vragen te stellen.

Als het kind er moeilijk over praat, kunt u het misschien een tekening laten maken. Zowel het praten als tekeningen maken helpen het kind zijn ervaringen te verwerken.

Info: dienst psychologie AZ Delta, 25 mei 2021