You are here

Na de operatie

Mama met kind op schoot in een kamer op de kinderafdeling

Wanneer de operatie voorbij is, brengen we uw kind naar de kinderontwaakzaal (recovery).

Deze ruimte bevindt zich in het operatiekwartier, naast de operatiezalen. Opnieuw mag 1 van beide ouders bij het kind zijn. De aanwezigheid van een ouder kan een grote geruststelling betekenen voor een kind.

Het is belangrijk om te weten dat kinderen soms onrustig zijn bij het ontwaken uit narcose.

Uw kind kan zich na de operatie nog wat slaperig voelen. Ook misselijkheid en braken zijn mogelijk. Als uw kind pijn heeft, weten de verpleegkundigen wat ze hiervoor mogen geven. Laat de verpleegkundigen zeker weten dat uw kind pijn heeft.

Hoewel daghospitalisatie misschien was gepland, is het mogelijk dat uw kind na de ingreep toch een nachtje langer moet blijven. Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn: aanhoudende misselijkheid, uitlopen van de ingreep of nabloeden.

Info: dienst anesthesie AZ Delta, 14 april 2021

 

Waar kan uw kind spelen in het ziekenhuis in Roeselare of Menen?
Als uw kind weer naar huis kan.