You are here

Weer naar huis

Kinderen blijven altijd zo kort mogelijk in het ziekenhuis. In de meeste gevallen kan je kind op de dag zelf van de operatie of de volgende dag al naar huis. Doordat kinderen maar heel kort in ons ziekenhuis verblijven, is er ook geen ziekenhuisonderwijs om het missen van school op te vangen. 

De pediater (kinderarts) of de dokters-assistenten laten je weten wanneer je kind naar huis mag. De nazorg is afhankelijk van het type ingreep. Instructies hierover krijg je van de behandelende arts. Een verpleegkundige geeft je ook de nodige uitleg over de medicatie die je kind nog verder moet innemen, over eventuele aanpassingen in de voeding en de eventuele doorverwijzing naar de huisarts.

Laat je kind het 24 uur na de operatie rustig aan doen. Geef de eerste dagen (zodra toegestaan) licht verteerbare voeding. Het kan gebeuren dat je kind zich de eerste dagen niet fit voelt en hangerig is. Dit kan te maken hebben met de ingreep op zich, de verdoving, of het verwerken van de ingrijpende gebeurtenis van de ziekenhuisopname. Geef je kind hiervoor de nodige rust en tijd.

Info: kinderafdeling AZ Delta, 26 januari 2024