You are here

Intensieve zorg 1 Roeselare

Ook op de intensieve zorg 1 hebben we aandacht voor een kindvriendelijke opvang. Daarom streven we ernaar om op de intensieve zorg kinderverpleegkundigen tewerk te stellen. Alle verpleegkundigen volgden specifieke opleidingen voor urgenties bij kinderen.

Als een kind door bepaalde omstandigheden toch op de intensieve afdeling moet verblijven, werken de verpleegkundigen van de intensieve zorg en de verpleegkundigen van de kinderafdeling altijd samen. Zij coördineren mee de behandeling. We betrekken ook de pedagogische medewerker bij de zorg van een kind op de afdeling intensieve zorg.

Meer info in deze brochure

Info: dienst anesthesie, 12 februari 2021