You are here

Praktische voorbereiding in het ziekenhuis

Vlak voor de operatie

Ook in het ziekenhuis bereiden we uw kind zo goed mogelijk voor op de ingreep. Een pedagogisch medewerker of vrijwilliger zal u aan de hand van foto’s en verhalen, informatie geven over het onderzoek of over de ingreep.

Uw kind krijgt op de afdeling een kleine hoeveelheid rustgevende siroop.  Daar kan uw kind al een beetje slaperig van worden.

Een pedagogisch medewerker of vrijwilliger begeleidt u en uw kind naar de operatiezaal. U mag bij uw kind blijven in de operatiezaal tot het slaapt. Vervolgens keert u terug naar de kamer of naar een wachtruimte in het operatiekwartier. Een vrijwilliger brengt u naar de ontwaakzaal (recovery) wanneer uw kind daar is aangekomen.

Ouders mogen mee naar de operatiezaal

Gsm’s zijn niet toegestaan in het operatiekwartier. Vergeet dus zeker niet uw gsm volledig uit te schakelen. Gsm’s kunnen immers storingen in de operatie-apparatuur veroorzaken.

Als u zwanger bent, verwittigt u best de verpleegkundige op de kinderafdeling.

Geplande operatie

Bij een geplande operatie kan 1 ouder het kind vergezellen. Het geeft uw kind rust en steun als u meegaat naar de operatiezaal. Uiteraard bepaalt u zelf of u dat aankan. Het is belangrijk om te weten dat kinderen onder de 8 maanden nog geen angst hebben ontwikkeld om van de ouders te worden gescheiden.

Voor kleine zuigelingen (jonger dan 3 maanden) is de anesthesiezorg zeer specifiek. Ouders mogen hier hun kind begeleiden tot aan de lift van de operatiezaal. Vanaf dan neemt de anesthesist de zorg over.

Spoedoperatie

Bij een spoedoperatie overlegt de verpleegkundige eerst telefonisch met de anesthesist of 1 ouder aanwezig mag zijn als het kind onder verdoving wordt gebracht.

Info: kinderafdeling AZ Delta, 30 oktober 2020

 

Hoe bereidt u uw kind thuis al voor op een operatie?
Wat bedoelen we precies met nuchter zijn?