You are here

Endocrinologie

Studies open voor deelname

Type II diabetes mellitus en chronische nierziekte

  • CONFIDENCE (Bayer)

Een dubbelblinde fase 2-studie met behandeling in drie parallelgroepen ter beoordeling van de werkzaamheid en veiligheid van finerenone plus empagliflozine in vergelijking met finerenone of empagliflozine bij deelnemers met chronische nierziekte en diabetes type 2.

  • FINE-REAL (Bayer)

Een niet-interventionele studie die inzichten geeft in het gebruik van finerenone in de routine klinische praktijk bij patiënten met chronische nierschade en type II diabetes.

Prediabetes na zwangerschapsdiabetes

  • SERENA (UZ Leuven)

Een dubbelblinde, gerandomiseerde, gecontroleerde studie om na te gaan of het geneesmiddel semaglutide (Ozempic) het risicio op het ontwikkelen van suikerziekte kan voorkomen bij vrouwen met verhoogde suikerwaarden (prediabetes) na een recente zwangerschap met zwangerschapsdiabetes.

Toekomstige studies

Overgewicht en obesitas

  • SYNCHRONIZE -1 (Boehringer Ingelheim) // Verwachte opstart: Q1 2024

A Phase III, randomised, double-blind, parallel-group, 76-week, efficacy and safety study of BI 456906 administered subcutaneously compared with placebo in participants with overweight or obesity without type 2 diabetes.

Het doel van deze studie is om na te gaan of subcutane injectie van een nieuwe GLP1-glucagon R agonist genaamd BI 456906 (survodutide), naast het toepassen van een gezonde levensstijl, helpt om gewicht te verliezen bij deelnemers met overgewicht of obesitas zónder type II diabetes.

  • SYNCHRONIZE-2 (Boehringer Ingelheim) // Verwachte opstart: Q1 2024

A Phase III, randomised, double-blind, parallel-group, 76-week, efficacy and safety study of BI 456906 administered subcutaneously compared with placebo in participants with overweight or obesity and type 2 diabetes mellitus.

Het doel van deze studie is om na te gaan of subcutane injectie van een nieuwe GLP1-glucagon R agonist genaamd BI 456906 (survodutide), naast het toepassen van een gezonde levensstijl, helpt om gewicht te verliezen bij deelnemers met overgewicht of obesitas mét type II diabetes.

Contact studieteam

Rina Talpe                              t 051 23 75 11
Laura Tanghe                         t 051 23 73 25
Els Verbruggen                      t 051 23 39 04

e  ctc.endo@azdelta.be