You are here

Hartziekten

Studies open voor deelname

Acuut Coronair Syndroom

 • SOS-AMI

Een fase 3, multicenter, dubbel blind, gerandomiseerd, placebo gecontroleerd, parallel groep studie die de doeltreffendheid en veiligheid nagaat van zelf toegediende, subcutane Selatogrel ter preventie en behandeling van een acuut myocard infarct voor patiënten die recent een myocard infarct doormaakten.

Aortakleplijden

 • COMIC-AS

Coronaire en microvasculaire metingen in patiënten met aortaklepstenose.

 • PACE-TAVI

Atriale pacing tijdens transcatheter aortaklep implantatie (TAVI) om de nood voor een pacemaker te bepalen.

 • POPULAR pause TAVI

Multicenter, gerandomiseerde, gecontroleerd, open label studie over het vergelijken van het verderzetten tegenover onderbreken van orale anticoagulantia tijdens een transcatheter aortaklep implantatie (TAVI).

Cholesterol

 • MILOS

Niet-interventionele studie over de behandeling met bempedoïnezuur en zijn combinatie met ezetimibe in de routine klinische praktijk in patiënten met primaire hypercholesterolemie of gemengde dyslipidemie.

 • Victorion-2-Prevent

Een gerandomiseerde, dubbel blind, placebo-gecontroleerde, multicenter onderzoek dat de impact van Inclisiran op cardiovasculaire events nagaat in deelnemers met een vastgestelde cardiovasculaire aandoening.

Observationele registries

 • BelMICRO

Belgische microcirculatie registry: prospectieve, niet-gerandomiseerde, multicenter klinische studie die het voordeel en de veiligheid onderzoekt van intracoronaire microvasculaire hemodynamische metingen.

 • SCAD Registry

Registry voor spontane coronaire arteriële dissectie.

Pacemaker

 • AMEND-CRT

Onderzoek van mechanische dyssynchroniciteit als selectiecriteria voor cardiale resynchronisatietherapie (CRT).

 • LeCaRT

Pacing van de linker bundeltak door gebruik te maken van conventionele stylet-gestuurde pacemaker-leads als resynchronisatietherapie.

Voorkamerfibrillatie

 • OCEANIC-AF

Een multicenter, internationale,  gerandomiseerde, actieve vs controle, dubbel blind, dubbel dummy, parallel groep, 2-armig, fase 3 studie die de veiligheid en doeltreffendheid  vergelijkt van orale FXIa inhibitor Asundexian tegenover Apixaban ter preventie van een beroerte, systemisch embool in patiënten met voorkamerfibrillatie met een verhoogd risico voor een beroerte.

Toekomstige studies

Acuut coronair syndroom

 • Woest 3

Onderzoeken van de optimale antithrombotische strategie voor patiënten met voorkamerfibrillatie die een acuut coronair syndroom ervaren of een percutane coronaire interventie ondergaan.

 • Librexia Acuut coronair syndroom

Een fase 3, gerandomiseerde, dubbel blinde, placebo-gecontroleerde, gebeurtenis gestuurde  studie die de veiligheid en doeltreffendheid nagaat van Milvexian, een orale Factor XIa Inhibitor, bij patiënten na een recent acuut coronair syndroom.

Voorkamerfibrillatie

 • Librexia Voorkamerfibrillatie

Een fase 3, gerandomiseerde, dubbel blinde, dubbel dummy, parallel groep, actief tegenover controle  studie die de veiligheid en doeltreffendheid nagaat van Milvexian, een orale Factor XIa Inhibitor, in vergelijking met Apixaban voor patiënten met voorkamerfibrillatie.

Contact studieteam

e  ctc.cardio@azdelta.be
051 23 72 25