You are here

Hartziekten

Open voor inclusie

Ablatie voor VKF

OCEAN

De optimale antistolling voor patiënten met verhoogd risico na katheterablatie voor atriale fibrillatie.

Hartfalen

AMEND-CRT

Beoordeling van mechanische dissynchroniteit als selectiecriterium voor cardiale resynchronisatietherapie.

(Non) ST-elevatie myocardinfarct ((N)STEMI):

AEGIS II

Een fase 3, multicentrische, dubbelblinde, gerandomiseerde, placebogecontroleerde studie met parallelle groepen om de werkzaamheid en veiligheid van CSL112 bij proefpersonen met acuut coronair syndroom te onderzoeken

SCAD registry

Een observationele, multicentrische, retrospectieve en prospectieve cohort studie van spontane coronaire dissectie

Hyperthyroïdisme of Hypothyroïdisme of Ijzergebreksanemie  of Vitamine D deficiëntie  of Verhoogde hs-CRP

VH-001

Een multicenter, vergelijkende studie om de speeksel biomarker parameters te evalueren en te kwantificeren met behulp van het gepatenteerde platform van de opdrachtgever en hun correlatie met de bloedbepaling met behulp van gouden standaard laboratoriummeting.

Aortakleplijden

POPular PAUSE TAVI

Een multicenter, gerandomiseerde, open-label studie om veiligheid en werkzaamheid na te gaan van het periproceduraal stoppen versus continueren van orale anticoagulantia bij patiënten die een TAVI procedure ondergaan.

 

Binnenkort open voor deelname

Hartfalen

MIRACLE

Een fase 2b, gerandomiseerd, dubbelblind, actief gecontroleerd, multicenteronderzoek om de werkzaamheid, veiligheid en verdraagbaarheid van orale behandeling met AZD9977 en dapagliflozine te evalueren bij patiënten met hartfalen en chronische nierziekte

 (Non) ST-elevatie myocardinfarct ((N)STEMI):

SOS-AMI

Multicenter, dubbelblinde, gerandomiseerde, placebo gecontroleerde studie met parallelle groepen om de werkzaamheid en veiligheid te evalueren van zelf-toegediende subcutane selagorel voor de preventie van overlijden door alle oorzaken en de behandeling van acuut myocardinfarct bij personen met een recente geschiedenis van acuut myocardinfarct

Arteriële hypertensie

Target  BPI

Een multicenter, geblindeerde, schijnprocedure-gecontroleerde trial van renale denervatie met het Peregrine System™-pakket bij personen met hypertensie

Atherosclerotische cardiovasculaire ziekte

VICTORION-2 PREVENT

Een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie in meerdere centra naar de impact van inclisiran op ernstige cardiovasculaire voorvallen bij deelnemers met vastgestelde cardiovasculaire ziekte.

Contact

Studieteam
e  ctc.cardio@azdelta.be
051 23 72 25