You are here

IBD

Studies open voor deelname

Ziekte van Crohn

RESCUE: Stelara IV re-inductie + SC onderhoud om de 4 of 8 weken

Dosisescalatie na verlies van respons op Ustekinumab (Stelara) bij patiënten met de ziekte van Crohn.

ADMIRE-CD: Stamcelinjectie in perianale fistels

Een fase 3, gerandomiseerde, dubbelblinde, parallel-groep, placebo gecontroleerde, internationale, multicentrische studie ter evaluatie van de efficaciteit en veiligheid van Cx601, stamcellen, voor de behandeling van complexe perianale fistel(s) bij patiënten met de ziekte van Crohn.

Diversity 95 / 96: Filgotinib, oraal

Gecombineerde fase 3, dubbelblinde, gerandomiseerde, placebo gecontroleerde studie ter evaluatie van de efficaciteit en veiligheid van Filgotinib in patiënten met matig tot ernstige ziekte van Crohn.

LOVE CD: Entyvio IV

Een open label interventionele fase 4 studie ter evaluatie van de efficaciteit, veiligheid en mucosale heling van vedolizumab (Entyvio) vroeg ten opzichte van laat gebruik bij patiënten met de ziekte van Crohn.

Colitis ulcerosa

QUASAR: Guselkumab IV inductie, SC onderhoud

Een fase 2b/3, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo gecontroleerde, parallel-groep, multicentrische studie ter evaluatie van de efficaciteit en veiligheid van Guselkumab bij patiënten met matig tot ernstig actieve colitis ulcerosa.

M16-067 / M16-066: Risankizumab IV inductie, SC onderhoud

Een multicentrische, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo gecontroleerde studie ter evaluatie van de efficaciteit en veiligheid van Risankizumab bij patiënten met matig tot ernstig actieve colitis ulcerosa die eerder gefaald hebben op biologisch therapie.

ELEVATE UC52 / UC12 / UC OLE: Etrasimod oraal

Een fase 3, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo gecontroleerde studie ter evaluatie van de efficaciteit en veiligheid van etrasimod in patienten met matig tot ernstig actieve colitis ulcerosa.

RESTORE: Stoelgangtransplantatie

Stoelgangtransplantatie in patiënten met mild tot matig actieve colitis ulcerosa al dan niet onder therapie: herstel van het microbioom met stoelgang van een gezonde donor.

Overzicht studies in de toekomst

Ziekte van Crohn

M20-259: Risankizumab tov Stelara

Een fase 3, multicentrische, gerandomiseerde, assessor geblindeerde studie van Risankizumab vergeleken met Ustekinumab (Stelara) voor de behandeling van volwassen patienten met matig tot ernstig actieve ziekte van Crohn die eerder faalden op anti-TNF behandeling.

Cultivate: Etrasimod oraal

A Multicenter, Randomized, Double-Blind, Parallel-Group Study to Assess the Efficacy and Safety of Oral Etrasimod as Induction and Maintenance Therapy for Moderately to Severely Active Crohn’s Disease

Colitis ulcerosa

GLADIATOR UC : Etrasimod oraal

Een fase 3, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo gecontroleerde studie ter evaluatie van de efficaciteit en veiligheid van etrasimod in patienten met matig actieve colitis ulcerosa.

 

CONTACT

Studieteam
e  ctc.mdl@azdelta.be
t  051 23 7175