You are here

IBD

Studies open voor deelname

Ziekte van Crohn

  • Cultivate

Een multicentrische, gerandomiseerde, dubbelblinde studie om het effect en veiligheid van orale Etrasimod te evalueren als inductie en onderhoudstherapie voor patiënten met matige tot ernstig actieve ziekte van Crohn.

  • Soprano

Preventie van postoperatief herval met endoscopie-gedreven tov systematisch biologische therapie: een gerandomiseerde, multicentrische studie in patiënten met ziekte van Crohn die een ileocaecaal resectie met ileocolonische anastomose ondergaan.

  • DUET-CD

Een gerandomiseerde, dubbelblinde, actieve-en placebo-gecontroleerde, multicentrische studie om het effect en veiligheid te evalueren van combinatie therapie met Guselkumab en Golimumab in patiënten met matig tot ernstig actieve ziekte van Crohn.

  • OATS

Combinatietherapie van dieet en biologicals voor ziekte van Crohn.

Colitis ulcerosa

  • ABTECT

Een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo gecontroleerde studie ter evaluatie van de efficaciteit en veiligheid van ABX464 (=Obefazimod) eenmaal per dag tijdens de inductie en onderhoudsbehandeling bij patiënten met matig tot ernstig actieve colitis ulcerosa.

Ziekte van Crohn / Colitis ulcerosa

  • ReMiDy: statines oraal

Herbestemming van geneesmiddelen - Statines als microbiota-modulerende middelen in ulceratieve colitis.

Toekomstige studies

Ziekte van Crohn

  • POMEROL

Beheer van matig postoperatief recidief bij de ziekte van Crohn: een gerandomiseerde gecontroleerde studie naar therapie-escalatie.

  • MK7240-008

Een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo gecontroleerd programma ter evaluatie van de efficaciteit en veiligheid van Tulisokibart in patienten met matig tot ernstig actieve ziekte van Crohn.

Colitis ulcerosa

  • PASS-TOFA

Een actief surveillanceonderzoek na autorisatie om de veiligheid van Tofacitinib te karakteriseren in patienten met matig tot actieve colitis ulcerosa in de praktijk.

Contact studieteam

e  ctc.mdl@azdelta.be
051 23 75 34