You are here

Nierziekten

Lopende studies op dienst nierziekten

IgA nierziekte

 • Vera Therapeutics,Inc., VT-001-0050 ORIGIN Study

Een fase IIb gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde, dosis-variërende studie om de werkzaamheid en veiligheid van Atacicept te evalueren bij proefpersonen met IgA-nefropathie (IgAN).

 • PROTECT

Een gerandomiseerde, multicentrische, dubbelblinde, actief gecontroleerde studie met parallelle groepen naar de werkzaamheid en veiligheid van sparsentan voor de behandeling van immunoglobuline A-nefropathie.

 •  CLNP023X2203

​Een adaptieve, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde, dosisbepalende studie die de werkzaamheid en veiligheid van LNP023 beoordeelt bij patiënten met primaire IgA-nefropathie.

 • Novartis CLNP023A2002B IgA studie / IgA nierziekte

Een multicenter rollover extension-programma (REP) om de veiligheid en verdraagbaarheid op lange termijn van open-label iptacopan te evalueren bij volwassen deelnemers met primaire IgA-nefropathie die studie CLNP023X2203 of CLNP023A2301 hebben voltooid.

Primaire focale segmentale glomerulosclerose (FSGS)

 •  021FSGS16010 (DUPLEX)

​Een gerandomiseerde, dubbelblinde, multicentrische, parallelle, actief gecontroleerde studie van de effecten van sparsentan, een dubbele endothelinereceptor en angiotensinereceptorblokker, op renale uitkomsten bij patiënten met primaire focale segmentale glomerulosclerose (FSGS).

Nierbeschermende academische studie

 • RenoMet studie

 Metformine als bescherming van de nierfunctie bij patiënten met chronische nierziekte (RenoMet)

Autosomaal dominante polycysteuze nierziekte (APDKD)

 • Otsuka Jinarc

Een 6 jaar durende, multicentrische, niet-interventionele veiligheidsstudie na goedkeuring voor patiënten aan wie JINARC® werd voorgeschreven voor autosomaal dominante polycysteuze nierziekte (Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease, ADPKD) om het veiligheidsprofiel van JINARC op lange termijn te beoordelen wanneer het als gebruikelijke therapie wordt voorgeschreven ter behandeling van patiënten met ADPKD.

Toekomstige studies

 • ORIGIN 3

Het ORIGIN 3 klinische onderzoek is bedoeld voor mensen bij wie de diagnose IgAN is gesteld en die op zoek zijn naar een nieuw medicijn of therapie voor IgA-nefropathie. De studie zal een nieuw onderzoeksmedicijn, atacicept, testen om te ontdekken of het de nierfunctie kan behouden bij mensen met IgAN. Dit is een fase 3-onderzoek, wat betekent dat er ten minste twee kleinere onderzoeken bij mensen zijn geweest waarin de onderzoeksmedicatie voor mensen met IgAN werd geëvalueerd. In het fase 2b-gedeelte van de ORIGIN-studie waarin atacicept werd geëvalueerd bij 116 mensen met IgAN, vertoonde atacicept een vermindering van de hoeveelheid eiwit in hun urine, wat kan wijzen op een verbeterde nierfunctie. Er zijn echter meer klinische gegevens nodig om het effect van de onderzoeksmedicatie te valideren.

 • CSL300

Een fase 2b/3, Multicenter, Gerandomiseerd, Dubbelblind, Placebo-gecontroleerd, Gecombineerd Dosisbepaling en cardiovasculair resultaatonderzoek om de werkzaamheid en veiligheid te onderzoeken van CSL300 (Clazakizumab) bij proefpersonen met nierziekte in het eindstadium Dialyse (CSL300_2301).

 • De BEYOND-studie

Een fase 3, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie van BION-1301 b BION-1301 (humanized IgG4 anti-a proliferation-inducing ligand [APRIL] monoclonal antibody) bij volwassenen met IgA-nefropathie.

 • BAY 3283142 / 22040

Een fase 2b-dosisbepaling, dubbelblind, gerandomiseerd, placebogecontroleerd studie om de werkzaamheid en veiligheid van BAY3283142 te onderzoeken  bij het verminderen van de albuminurie bij patiënten met chronische nierziekte.

Contact studieteam

Rik Alliet           051 23 71 47   e rik.alliet@azdelta.be
Kristof Larnout t 051 23 71 66   e kristof.larnout@azdelta.be