You are here

Nierziekten

IgA nierziekte

NefiGArd

Een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie ter evaluatie van de werkzaamheid en veiligheid van Nefecon bij patiënten met primaire IgA-nefropathie met een risico op progressie naar nierziekte in het eindstadium

PROTECT

Een gerandomiseerde, multicentrische, dubbelblinde, actief gecontroleerde studie met parallelle groepen naar de werkzaamheid en veiligheid van sparsentan voor de behandeling van immunoglobuline A-nefropathie

Anemie (Bloedarmoede) nierziekte

ASCEND-ND

Onderzoek bij patiënten met anemie van chronische nierinsufficiëntie ter beoordeling van de veiligheid en werkzaamheid van daprodustat in vergelijking met darbepoëtine alfa

Metabole acidose nierziekte

TRCA-303 (VALOR-CKD)

Een gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd fase 3b-onderzoek naar de doeltreffendheid en veiligheid van TRC101 in het vertragen van de progressie van chronische nierziekte bij proefpersonen met metabole acidose

Autosomaal dominante polycysteuze nierziekte (APDKD)

Otsuka Jinarc

Een 6 jaar durende, multicentrische, niet-interventionele veiligheidsstudie na goedkeuring voor patiënten aan wie JINARC® werd voorgeschreven voor autosomaal dominante polycysteuze nierziekte (Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease, ADPKD) om het veiligheidsprofiel van JINARC op lange termijn te beoordelen wanneer het als gebruikelijke therapie wordt voorgeschreven ter behandeling van patiënten met ADPKD.

Studies open voor deelname

IgA nierziekte

  •  CLNP023X2203

            Een adaptieve, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde, dosisbepalende studie die de werkzaamheid en veiligheid van LNP023 beoordeelt bij patiënten met primaire IgA-nefropathie

Primaire focale segmentale glomerulosclerose (FSGS)

  •  021FSGS16010 (DUPLEX)

           Een gerandomiseerde, dubbelblinde, multicentrische, parallelle, actief gecontroleerde studie van de effecten van sparsentan, een dubbele endothelinereceptor en angiotensinereceptorblokker, op renale uitkomsten bij patiënten met primaire focale segmentale 

           glomerulosclerose (FSGS)

Nierbeschermende academische studie

  •  RenoMet studie
     Metformine als bescherming van de nierfunctie bij patiënten met chronische nierziekte (RenoMet)