You are here

Nierziekten

IgA nierziekte

Vera Therapeutics,Inc., VT-001-0050 ORIGIN Study

Een fase IIb gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde, dosis-variërende studie om de werkzaamheid en veiligheid van Atacicept te evalueren bij proefpersonen met IgA-nefropathie (IgAN).

NefiGArd

Een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie ter evaluatie van de werkzaamheid en veiligheid van Nefecon bij patiënten met primaire IgA-nefropathie met een risico op progressie naar nierziekte in het eindstadium

PROTECT

Een gerandomiseerde, multicentrische, dubbelblinde, actief gecontroleerde studie met parallelle groepen naar de werkzaamheid en veiligheid van sparsentan voor de behandeling van immunoglobuline A-nefropathie

Studies open voor deelname

Calciphylaxis (calcifiërende uremische arteriolopathie [CUA]

Een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase 3-studie ter beoordeling van de werkzaamheid en veiligheid van SNF472 wanneer het wordt toegevoegd aan de achtergrondzorg voor de behandeling van calciphylaxis.

IgA nierziekte

  •  CLNP023X2203

            Een adaptieve, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde, dosisbepalende studie die de werkzaamheid en veiligheid van LNP023 beoordeelt bij patiënten met primaire IgA-nefropathie

Primaire focale segmentale glomerulosclerose (FSGS)

 021FSGS16010 (DUPLEX)

           Een gerandomiseerde, dubbelblinde, multicentrische, parallelle, actief gecontroleerde studie van de effecten van sparsentan, een dubbele endothelinereceptor en angiotensinereceptorblokker, op renale uitkomsten bij patiënten met primaire focale segmentale 

           glomerulosclerose (FSGS)

Nierbeschermende academische studie

  •  RenoMet studie
     Metformine als bescherming van de nierfunctie bij patiënten met chronische nierziekte (RenoMet)

Autosomaal dominante polycysteuze nierziekte (APDKD)

  • Otsuka Jinarc
    Een 6 jaar durende, multicentrische, niet-interventionele veiligheidsstudie na goedkeuring voor patiënten aan wie JINARC® werd voorgeschreven voor autosomaal dominante polycysteuze nierziekte (Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease, ADPKD) om het veiligheidsprofiel van JINARC op lange termijn te beoordelen wanneer het als gebruikelijke therapie wordt voorgeschreven ter behandeling van patiënten met ADPKD.

Overzicht studies in toekomst

Parexel Number: 260868, BEL site 10015/530 van de firma KBP Biosciences / hoge bloeddruk en chronische nierziekte
Een fase 3, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde, multicenter studie om de werkzaamheid en veiligheid te beoordelen van KBP-5074, een mineralocorticoïde receptorantagonist, bij proefpersonen met ongecontroleerde hypertensie en een matige of ernstige (fase 3b/4) chronische nierziekte

Sponsor Bayer/CRO LabCorp clinical trial  (CONFIDENCE) CKD studie / type 2 diabetes en chronische nierziekte
Een parallelgroepbehandeling, fase 2, dubbelblind, driearmig onderzoek om de werkzaamheid en veiligheid van finerenon-tablet plus empaglifozine-tablet te beoordelen in vergelijking met finerenon of empaglifozine-tablet alleen voor het verminderen van de progressie van chronische nierziekte bij mannelijke en vrouwelijke deelnemers van 18 jaar of ouder met chronische nierziekte en type 2 diabetes.

Novartis CLNP023A2002B IgA studie / IgA nierziekte
Een multicenter rollover extension-programma (REP) om de veiligheid en verdraagbaarheid op lange termijn van open-label iptacopan te evalueren bij volwassen deelnemers met primaire IgA-nefropathie die studie CLNP023X2203 of CLNP023A2301 hebben voltooid.

CRO ProKidney/IQVIA REGEN-006 type 2 diabetes en chronische nierziekte
Een fase 3 gerandomiseerde, gecontroleerde studie van renale autologe celtherapie (REACT) bij proefpersonen met diabetes type 2 en chronische nierziekte

Contact studieteam nierziekten

Rik Alliet           051 23 71 47   e rik.alliet@azdelta.be
Kristof Larnout t 051 23 71 66   e kristof.larnout@azdelta.be