You are here

Radiotherapie

Studies open voor deelname

Oligorecurrente hormoon-gevoelige prostaatkanker (HSPC)

  • SPARKLE (UZ Leuven)

Onderzoek naar metastase gericht therapie al dan niet in combinatie met hormoontherapie bij patiënten met een herval van prostaatkanker.

Het doel van deze studie is om na te gaan of metastase-gerichte therapie (chirurgie of stereotactische radiotherapie) al dan niet in combinatie met hormoontherapie (1 maand ADT vs. 6 maand ADT + Enzalutamide) mogelijks de nood tot opstart van palliatieve hormoontherapie kan uitstellen.

Toekomstige studies

Hoog-risico prostaatkanker (HR-PCa)

  • THUNDER (GZA)

Treatment of High-Risk Prostate Cancer Guided by Novel Diagnostic Radio- and Molecular Tracers: A Two-part Phase 2/ 3 Trial.

Binnen deze studie worden HR-PCa patiënten met een positieve PSMA PET-CT en/of hoge Decipher-score (>0.6) verder behandeld binnen de fase 3 intensificatiestudie met een LHRH agonist + darolutamide VS een LHRH agonist + placebo, dit met als doel de tijd tot de detectie van nieuwe metastasen op PSMA PET-CT te verbeteren. HR-PCa patiënten met een negatieve PSMA PET-CT en lage of intermediaire Decipher-score (≤ 0.6) anderzijds worden verder behandeld in de fase 2 de-intensificatiestudie met darolutamide als monotherapie, dit met als doel om de levenskwaliteit van de patiënt te verbeteren terwijl een goede oncologische uitkomst wordt onderhouden.

Vroeg-stadium vulvakanker

  • GROINSS-V III (UMC Groningen)

Groningen International Study on Sentinel Nodes in Vulvar Cancer – III: A Prospective Phase II treatment trial.

De standaardbehandeling binnen deze patiëntenpopulatie is een ruime lokale excisie van de tumor en een sentinelklierprocedure waarbij i.g.v. detectie van een positieve sentinelklier (= uitzaaiing in lymfeklier lies) een inguinofemorale lymfadenectomie (= liesklieruitruiming) wordt uitgevoerd. Een liesklieruitruiming wordt echter geassocieerd met bijwerkingen zoals wondgenezingsproblemen, lymfoedeem en infecties. Via deze studie wil men nagaan indien behandeling d.m.v. chemoradiatie met cisplatine een veilig(er) alternatief is t.o.v. een inguinofemorale lymfadenectomie.

Contact studieteam

Rina Talpe                              t 051 23 75 11
Laura Tanghe                         t 051 23 73 25
Els Verbruggen                      t 051 23 39 04

 ctc.radiotherapie@azdelta.be