You are here

Studies digestieve oncologie

Studies open voor deelname

Darmkanker/colorectale kanker

RIPAC : Het effect van intraveneuze ijzertoediening evaluaren in de preoperatieve behandeling van anemie bij patiënten met darmkanker

PROMETCO: Een observationele studie - een op bewijsmateriaal uit de praktijk gebaseerde prospectieve studie naar de behandeling van metastatisch colorectaal carcinoom: een klinisch gezichtspunt en het gezichtspunt van de patiënt

FRESCO 2: Een wereldwijde, multicenter, gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde fase 3 studie om de werkzaamheid en veiligheid van Fruquintinib plus beste ondersteunende zorg te vergelijken met placebo plus beste ondersteunende zorg bij patiënten met refractaire uitgezaaide darmkanker.

Dunnedarmkanker

BALLAD: Fase III studie – evaluatie van de voordelen van adjuvante chemotherapie bij een adenocarcinoom van de dunne darm

Galwegkanker

TAS120-301 Fase 3, open-label, gerandomiseerde studie van Futibatinib versus Gemcitabine-cisplatin chemotherapy als eerstelijnsbehandeling voor patiënten met gevorderd cholangiocarcinoom met tumoren op basis van FGFR2 gen herschikkingen

Maagkanker

MK7902-015: Fase 3, gerandomiseerde studie om de werkzaamheid en veiligheid van pembrolizumab (MK-3475) plus lenvatinib (E7080/MK-7902) plus chemotherapie te evalueren in vergelijking met standaardzorgtherapie als eerstelijnsinterventie bij patiënten met gevorderde / gemetastaseerde HER2-negatieve maag / gastro-oesofagale junctie adenocarcinoom.

FIDES03:  Fase 1b/2 studie naar derazantinib als tweedelijns monotherapie en combinatietherapie met paclitaxel, ramucirumab or atezolizumab bij patiënten met HER2-negatief maagadenocarcinoom met genetische afwijkingen van FGFR.

Matterhorn: Fase 3, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo gecontroleerde studie met neoadjuvante-adjuvante durvalumab en FLOT-chemotherapie gevolgd door adjuvante durvalumab bij patiënten met resecteerbare maag- en gastro-oesofagale junctie (GOJ) kanker.

Neuro-endocriene tumoren

DNET: Een registratiestudie voor neuro endocriene digestieve tumoren

Slokdarmkanker

MK3475-975: Fase 3, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo gecontroleerde studie met pembrolizumab versus placebo in patiënten met slokdarmcarcinoom die in aanmerking komen voor definitieve chemoradiotherapie.

CONTACT

Studieteam
e  ctc.mdl@azdelta.be
t  051 23 71 72