You are here

Urologie

Studies open voor deelname

ProCaTS - Prostate Cancer Treatment Support

RADar, het leer- en innovatiecentrum van AZ Delta heeft in april 2022 de goedkeuring gekregen om het onderzoeksproject Prostate Cancer Treatment Support (ProCaTS) op te starten. ProCaTS wil via artificiële intelligentie nieuwe kennis uit operationele data halen om de artsen beter te kunnen ondersteunen in hun beslissingsproces. Dat moet de zorg voor de patiënt ten goede komen.
Concreet gaat het om data uit medische brieven in het elektronische patiëntendossier en om vragenlijsten voor patiënten. ProCaTS maakt hiervoor gebruik van zowel retrospectieve, alsook prospectieve data.

Finaal is het doel om op basis van deze data tot voorspellende AI-modellen te komen; voor patiënten met prostaatkanker o.l.v. dr. Wim Van Haute. Het is niet de bedoeling om AI-modellen te ontwikkelen die zelfstandig klinische beslissingen kunnen nemen. Het ProCaTS-project wil de haalbaarheid van dergelijk traject ten gronde onderzoeken en ook de betrouwbaarheid van deze voorspellingen. Ook de reden waarom een model een bepaalde voorspelling maakt, is belangrijk. Maar de uiteindelijke beslissing om het behandelplan bij te sturen blijft echter te allen tijde de verantwoordelijkheid van de arts.
Het gebruik van de data gebeurt met respect voor de privacy van de patiënt en in overeenstemming met de wet op de gegevensbescherming en de wetgeving inzake klinische studies.

Voor verdere vragen, kunt u steeds terecht bij hoofdonderzoeker dr. Van Haute via het secretariaat urologie secr.urologie.rumbeke@azdelta.be of 051 23 70 08.

Blaaskanker

  • SunRISe 1

Klinische fase 2b-studie ter beoordeling van de doeltreffendheid en veiligheid van TAR-200 in combinatie met cetrelimab, TAR-200 als enkelvoudig middel of cetrelimab als enkelvoudig middel bij deelnemers met nietspierinvasieve blaaskanker (NMIBC) met hoog risicio die niet reageert op intravesicale Bacillus Calmette-Guérin (BCG) die niet in aanmerking komen of verkiezen om geen radicale cystectomie te ondergaan.

  • SunRISE 3

Een Open-Label, Multi-center, gerandomiseerde fase 3-studie om de doeltreffendheid van TAR-200 in combinatie met Cetrelimab versus intravesicale toediening van Bacillus Calmette-Guérin (BCG) te beoordelen bij behandeling van BCG-naïeve patiënten met niet-spierinvasieve hoogrisicoblaaskanker.

Prostaatkanker

  • AMPLITUDE

Een gerandomiseerde, placebogecontroleerde, dubbelblinde fase 3-studie van niraparib in combinatie met abirateronacetaat en prednison versus abirateronacetaat en prednison voor de behandeling van deelnemers met gemetastaseerde castratiegevoelige prostaatkanker (mCSPC) met schadelijke kiembaan- of somatische mutaties in het gen voor reparatie door homologe recombinatie (HRR).

Toekomstige studies

Blaaskanker

  • Sunrise-2

Een multicentrische, gerandomiseerde fase 3-studie om de doeltreffendheid van TAR-200 in combinatie met Cetrelimab versus concurrente chemoradiotherapie te beoordelen bij behandeling van patiënten met spierinvasieve blaaskanker, die geen cystectomie krijgen.

Contact studieteam

Rogiers Karen  
ctc.uro@azdelta.be
t 051 23 73 24

Alec Desmet
e ctc.uro@azdelta.be
t 051 23 75 57

Secretariaat urologie
t 051 23 70 08