You are here

Urologie

Open voor deelname

Blaaskanker

THOR – 2 Een gerandomiseerde fase 2-studie van erdafitinib versus de door de onderzoeker gekozen intravesicale chemotherapie bij proefpersonen die Bacillus CalmetteGuérin (BCG) hebben gekregen en die een recidief hebben vertoond met niet-spierinvasieve blaaskanker met hoog risico (Non-Muscle-Invasive Bladder Cancer; NMIBC) en FGFR-mutaties of -fusies.

POTOMAC Een fase III, gerandomiseerd, open-label, multicentrisch, wereldwijd onderzoek naar durvalumab en Bacillus Calmette-Guérin (BCG) toegediend als combinatietherapie versus BCG alleen bij BCG-naïeve patiënten met hoog-risico niet-spierinvasieve blaaskanker

ALBAN Een open-label, gerandomiseerde fase IIIstudie voor het evalueren van de werkzaamheid van Atezolizumab naast één jaar blaasinstillatie met BCG (Bacillus Calmette-Guérin) bij BCG-naïeve patiënten met niet-spierinvasieve hoogrisicoblaaskanker

Benigne prostaathyperplasie en overactieve blaassymptomen

COURAGE Een fase 3, dubbelblind, gerandomiseerd, placebogecontroleerd, multicentrisch onderzoek ter beoordeling van de werkzaamheid, veiligheid en verdraagbaarheid van Vibegron bij mannen met symptomen van een overactieve blaas (OAB) die farmacologische therapie voor goedaardige prostaathyperplasie (BPH) ontvangen

Prostaatkanker

AMPLITUDE Een gerandomiseerde, placebogecontroleerde, dubbelblinde fase 3-studie van niraparib in combinatie met abirateronacetaat en prednison versus abirateronacetaat en prednison voor de behandeling van deelnemers met gemetastaseerde castratiegevoelige prostaatkanker (mCSPC) met schadelijke kiembaan- of somatische mutaties in het gen voor reparatie door homologe recombinatie (HRR)

Gemetastaseerde prostaatkanker

PREVALENCE Biomarkerstudie ter bepaling van de frequentie van afwijkingen in het DNA-herstel bij mannen met gemetastaseerde prostaatkanker

Toekomstige studies

Blaaskanker

SunRISe 1 Klinische fase 2b-studie ter beoordeling van de doeltreffendheid en veiligheid van TAR-200 in combinatie met cetrelimab, TAR-200 als enkelvoudig middel of cetrelimab als enkelvoudig middel bij deelnemers met nietspierinvasieve blaaskanker (NMIBC) met hoog risicio die niet reageert op intravesicale Bacillus Calmette-Guérin (BCG) die niet in aanmerking komen of verkiezen om geen radicale cystectomie te ondergaan.