You are here

Palliatieve verblijfsafdeling Het Anker

Afzonderlijke afdeling

De palliatieve zorgeenheid Het Anker is een afzonderlijke verpleegeenheid binnen het ziekenhuis waar patiënten die ongeneeslijk ziek zijn, in een meer huiselijke omgeving kunnen verblijven. Het is gevestigd op campus Brugsesteenweg, met een aparte ingang via de Gasthuisstraat.  In Het Anker wordt een ‘thuis’ geboden aan maximaal 9 mensen met ingewikkelde pijn- of verzorgingsproblemen en/of complexe psychische en spirituele noden. De benadering van de patiënt en zijn omgeving gebeurt in een sfeer van openheid en met respect voor de eigenheid van de patiënt.

Op een wekelijkse teamvergadering bespreken de artsen-specialisten, de huisarts, de verpleegkundigen, de psycholoog, de sociaal verpleegkundige en/of de medewerker spirituele zorg de evolutie van de noodzakelijke patiëntenzorg. Vooral pijn en andere symptomen die gepaard gaan met ongeneeslijk ziek zijn worden op de voet gevolgd en bijgestuurd door artsen-specialisten (onder meer pijnspecialisten) en speciaal in de palliatieve zorg opgeleide verpleegkundigen.

Welke patiënten kan Het Anker opnemen?

  • patiënten, ongeacht de leeftijd, met een evolutieve en ongeneeslijke ziekte in een vergevorderd stadium
  • patiënten met een geschatte levensverwachting van minder dan drie maanden
  • patiënten die in het kader van een terminale ongeneeslijke aandoening tijdelijk worden opgenomen voor pijn- of symptoomcontrole of ter ontlasting van de mantelzorg.

Aanvraag tot opname?

051 23 83 74   (24 uur op 24 uur – 7 dagen op de 7)

Meer uitleg over de opnamecriteria

Aanvraagformulier

Hoofdverpleegkundige
Kathleen Busschaert  t 051 23 83 74  e kathleen.busschaert@azdelta.be

Sociale dienst
Ine Demulder 051 23 75 79 e ine.demulder@azdelta.be

Diëtist
Birgit Decock t 051 23 68 81 e birgit.decock@azdelta.be
Evie Landuyt 051 23 68 91 e evie.landuyt@azdelta.be

Dienst spirituele zorg
Ilse Plancke t 051 23 71 23 ilse.plancke@azdelta.be                                    

Artsen
Dr. Marlies De Bock
Dr. Lien De Gendt