You are here

Team palliatieve ondersteuning

Palliatieve zorg op een gewone afdeling in het ziekenhuis

In AZ Delta kan de zorg voor de patiënt, die ongeneeslijk ziek is, niet ontbreken. Daarvoor kan je op een gewone verblijfsafdeling in ons ziekenhuis rekenen op het team palliatieve ondersteuning.  Dit is een team van deskundigen (artsen, verpleegkundigen, psychologen) dat in het ziekenhuis actief is. Het team werkt nauw samen met de behandelende arts-specialist, de huisarts, het verpleegkundig team, de dienst patiëntenbegeleiding, de moreel consulent en de thuiszorg.

Palliatieve zorg is een zorg die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een ongeneeslijke levensbedreigende aandoening. Dit gebeurt door het voorkomen en verlichten van het lijden op lichamelijk, psychosociaal en spiritueel vlak.

Het team palliatieve ondersteuning of het Palliatief Support Team helpt mee de palliatieve zorg te organiseren op de vertrouwde verpleegafdeling. Het team kan helpen met:

  • het aanbieden van informatie over palliatieve zorg
  • pijnbestrijding en symptoombestrijding
  • psychosociale ondersteuning van patiënt en zijn naaste
  • spirituele ondersteuning van patiënt en zijn naaste
  • hulp en organisatie bij ontslag naar huis
  • rouw- en stervensbegeleiding
  • informatie en begeleiding bij vragen over levenseindebeslissingen (pijn- en symptoom-controle, palliatieve sedatie, euthanasie...)

Campussen

Campus Rumbeke en Brugsesteenweg

Coördinator
Stefaan Desmet  051  23 81 70 stefaan.desmet@azdelta.be 

Verpleegkundig consulent palliatieve zorg
Els Delanoy  051 23 75 37  e els.delanoy@azdelta.be
Liesbet Scherpereel t 056 52 21 96 liesbet.scherpereel@azdelta.be

Psycholoog
Annick Custers  t 051 23 75 63 e annick.custers@azdelta.be
Delphine Verbrugghe t 051 23 72 45 e delphine.verbrugghe@azdelta.be

Medewerker spirituele zorg

Ilse Plancke t 051 23 71 23 e ilse.plancke@azdelta.be
Bruno Vanruymbeke t 051 23 39 65 e bruno.vanruymbeke@azdelta.be
Ingrid Espeel t 050 23 26 59 e ingrid.espeel@azdelta.be
Mieke Corneillie t 051 23 63 21 e mieke.corneillie@azdelta.be

Artsen

Dr. Marlies De Bock  marlies.debock@azdelta.be
Dr. Olivier De Coster e olivier.decoster@azdelta.be
Dr. Lien De Gendt e lien.degendt@azdelta.be
Dr. Jan Demol    e jan.demol@azdelta.be
Dr. Werner Nagels    werner.nagels@azdelta.be
Dr. Pieter Vandecandelaere e pieter.vandecandelaere@azdelta.be

Campus Menen

Verpleegkundig consulent palliatieve zorg
Liesbet Scherpereel t 056 52 21 96 e liesbet.scherpereel@azdelta.be

Psycholoog
Joyce Van der Heijden  t 056 52 21 93 e joyce.vanderheijden@azdelta.be

Dienst spirituele zorg
Eva Albrecht   056 52 20 37   e eva.albrecht@azdelta.be

Artsen
Dr. Stephanie Dobbelaere e stephanie.dobbelaere@azdelta.be

Campus Torhout

Verpleegkundig consulent palliatieve zorg
Ingeborg Fleurbaaij  050 23 26 17   e ingeborg.fleurbaaij@azdelta.be

Psycholoog
Lieselot Rodeyns 050 23 26 53 e lieselot.rodeyns@azdelta.be

Dienst spirituele zorg
Els Margodt  050 23 26 52    e els.margodt@azdelta.be
Ingrid Espeel   t  050 23 26 59   e ingrid.espeel@azdelta.be

Sociale dienst
Leen Delaere t 050 23 26 51  e leen.delaere@azdelta.be
Lieve Deprez t 050 23 26 50 e lieve.deprez@azdelta.be
Marieke Trybou t 050 23 26 54  e marieke.trybou@azdelta.be 

Artsen 
Dr. Eva Deraes   e eva.deraes@azdelta.be
Dr. Birgit Mispelaere   e birgit.mispelaere@azdelta.be
Dr. Peter Van Haecke  peter.vanhaecke@azdelta.be

In Campus Rembert Torhout kunnen palliatieve en oncologische patiënten beschikken over de Siem, een (familie)ruimte. Dit is een ruimte waar oncologische of palliatieve patiënten en hun naasten even op adem kunnen komen. De realisatie van dit project gebeurde met de steun van de stichting Vrienden van Siem. Deze Nederlandse stichting, opgericht n.a.v. het veel te vroeg overlijden van Siem Vroegop, heeft zo op tastbare wijze bijgedragen aan een stukje welzijn in ons ziekenhuis. Er is een eettafel, een salon met radio, boeken en stripverhalen. Er is speelgoed ter beschikking en er staat een relaxzetel.