You are here

Euthanasie

Bij een ongeneeslijke ziekte met ondraaglijk lijden kunt u in ons ziekenhuis om euthanasie vragen. Bij euthanasie treedt een arts op - op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt - om het leven te beëindigen.

De wet laat euthanasie toe onder bepaalde voorwaarden. De patiënt moet er zelf, schriftelijk, om verzoeken en het lijden bij de ongeneeslijke ziekte ervaren als ondraaglijk en uitzichtloos.
De aanvraag moet vrijwillig gebeuren en weloverwogen zijn. 

Als je een euthanasievraag stelt, zal de arts deze ernstig nemen en samen met het multidisciplinair team binnen ons ziekenhuis bespreken. De beslissing tot euthanasie wordt genomen op basis van je objectief-klinische situatie, het herhaaldelijk euthanasieverzoek en het volledig en correct geïnformeerd zijn over de alternatieven zoals palliatieve zorg en sedatie. De beslissing ligt uiteindelijk bij jou als patiënt. 

De arts is niet verplicht om de euthanasie uit te voeren. In dat geval deelt hij dit tijdig mee aan de patiënt. Deze arts is wel verplicht het dossier door te geven aan een door de patiënt gekozen andere arts die de vraag opnieuw zal behandelen.

Meestal komt de vraag van terminale patiënten, uitzonderlijk van niet-terminale patiënten.
Je kan ook vooraf een euthanasieaanvraag schriftelijk opstellen voor het geval je in een onomkeerbare coma belandt.

Meer info over de wilsverklaring euthanasie met onderaan het document dat je kan invullen

  • Heb je nog vragen over euthanasie?

Coördinator PST: Stefaan Desmet  t 051  23 81 70   e Stefaan.Desmet@azdelta.be
​Verpleegkundig palliatief expert: Liesbet Scherpereel  056 52 21 96 e liesbet.scherpereel@azdelta.be

www.leif.be  (levenseinde-informatieforum)
www.rws.be  (recht op waardig sterven)

Info: commissie medische ethiek, 26 januari 2024