You are here

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg als totaalzorg

Palliatieve zorg is een actieve totaalzorg voor mensen met een levensbedreigende aandoening bij wie geen genezende behandeling meer mogelijk is.

Deze totaalzorg steunt op vier pijlers:

  • aandacht voor het opvangen van lichamelijke klachten
  • aandacht voor psychologische en emotionele ondersteuning
  • sociale begeleiding
  • spirituele opvang met aandacht voor de diepere levensvragen

Er is naast de zorg voor de patiënt ook veel aandacht voor de familie en naasten.

Palliatieve zorg is een recht voor iedereen. De vraag naar palliatieve zorg kan worden gesteld door de patiënt zelf, de familie en allen die bij de zorg betrokken worden. De palliatieve zorg kan opstarten zodra de diagnose ‘ongeneeslijk’ is vastgesteld. Dit betekent niet dat de patiënt terminaal is. We spreken over terminale zorg wanneer de levensverwachting minder dan 3 maanden is.

Palliatieve zorg kan aangeboden worden op elke ziekenhuisafdeling, thuis of in een thuisvervangend milieu (bv. een zorgcentrum) en op de regionale palliatieve zorgeenheid.

Meer info

Meer praktische informatie over het  team palliatieve ondersteuning in ons ziekenhuis

Meer praktische informatie over de regionale palliatieve zorgeenheid in Roeselare

Levenseindezorg

Palliatieve zorg wordt terminale zorg wanneer de levensverwachting minder dan 3 maanden is. Terminale of levenseindezorg is de totale zorg voor de patiënt en zijn naasten in de laatste fase van het leven, ook tijdens en na het stervensproces, tot de overledene is toevertrouwd aan een rouwcentrum.

Tijdens deze fase komen alle aspecten van de palliatieve zorg intensief samen: aandacht voor lichamelijke klachten, psychologische en emotionele ondersteuning, sociale begeleiding, spirituele opvang met aandacht voor de diepere levensvragen.

Bij een onverwacht sterven, vaak op de kritieke diensten van het ziekenhuis (spoedopname, intensieve zorg, hartbewaking…), is de stervensbegeleiding van korte duur en heel intensief.

 

Voor meer informatie omtrent palliatieve thuiszorg:
Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-West-Vlaanderen - Netwerk De Mantel  www.pzwvl.be

Voor meer informatie omtrent palliatieve zorg in het algemeen
Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw, www.palliatievezorgvlaanderen.be
Richtlijnen palliatieve zorg: www.pallialine.be
Initiatief voor een menswaardig levenseinde voor iedereen www.leif.be

Kinderen en jongeren geconfronteerd met palliatieve zorg: www.palliatieve-zorg-en-kinderen.be

Info: voorzitter commissie medische ethiek, 26 januari 2024