You are here

Voorafgaande zorgplanning

Nog voor het levenseinde zich aandient, is het aangewezen om daar al over na te denken en je keuzes vast te leggen. In AZ Delta ondersteunen we initiatieven om voorafgaande zorgplanning tijdig bespreekbaar te maken.

Het is belangrijk dat je al voor u zorg nodig hebt, nadenkt, bespreekt en beslist over de zorg die je wil bij ernstige ziekte. Als je ongeneeslijk ziek wordt en niet meer goed kunt uitdrukken wat je wil, is het aangewezen dat je zorgverstrekkers en familie weten welke zorg je wel of niet wenst.

Voorafgaande zorgplanning

Voorafgaande zorgplanning is een proces van continu overleg tussen patiënt en zorgverlener(s). Dit om de waarden en wensen van de patiënt over zorg aan het levenseinde duidelijk uit te klaren.
Je bespreekt dit als patiënt best ook met familieleden en/of belangrijke naasten, zeker ook met iemand die u je als je vertegenwoordiger wil aanstellen.

Wilsverklaring

Een wilsverklaring is een schriftelijke verklaring over de toekomstige zorg voor het geval je wilsonbekwaam wordt. Zolang je nog kunt zeggen wat je wil, is dit niet nodig. Artsen moeten altijd de toestemming vragen aan de patiënt voor elk onderzoek en elke behandeling.  
Als je wilsonbekwaam geworden bent, en je hebt geen vertegenwoordiger aangeduid, dan bepaalt de wet welke familieleden of andere personen voor jou optreden.

Meer info over de negatieve wilsverklaring met onderaan het document om dit op te stellen. 

Coördinator PST: Stefaan Desmet  t 051  23 81 70   e Stefaan.Desmet@azdelta.be
Verpleegkundig palliatief expert: Ingeborg Fleurbaaij  t 050 23 26 17  e ingeborg.fleurbaaij@azdelta.be

​Verpleegkundig palliatief expert: Liesbet Scherpereel  056 52 21 96 e liesbet.scherpereel@azdelta.be

Info:  commissie medische ethiek, 26 januari 2024