You are here

Medische informatie

Er is meer info over allerlei aandoeningen met uitleg over symptomen en behandelingen.

Hier vindt u de brochures die beschikbaar zijn in ons ziekenhuis in verband met aandoeningen, of behandelingen.

Podcasts met gesprekken met patiënten kunt u ook hier terugvinden.

U kunt hier video's bekijken van onderzoeken en behandelingen

Als er informatiesessies worden gegeven over medische onderwerpen, dan noteren wij dit hier in onze kalender.

U kunt hier ook meer lezen over de voorwaarden om deel te nemen aan programma's rond geneesmiddelen die nog niet op de markt zijn of behandelingen die nog experimenteel zijn (klinische studies)

En een snel ingrijpen bij ongevallen of in noodsituaties kan levens redden. Wat zijn de eerste stappen?