You are here

Fysische - reumatologie

Bekkenbodemkliniek
Bekkenbodemkliniek - Anale manometrie
Biodextest spiergroepen
Bloedplasma-behandeling - PRP-infiltraties
Botontkalking - Osteoporose
Chronische ontstekingsziekte rug en bekken - Spondylitis ankylosans
EPTE® behandeling voor peesklachten
ESWT: Extra corporele Shock Wave Therapie voor peesontstekingen
Functionele spiertest Redcord
Ganganalyse
Heupprothese
Infomap NAH - Comfortabele zit- en lighouding
Infomap NAH - Contact met lotgenoten
Infomap NAH - Evenwichtsstoornissen
Infomap NAH - Gedragsveranderingen en impulsiviteit
Infomap NAH - Impact op partner, familie en vrienden
Infomap NAH - Neurorevalidatie
Infomap NAH - Reizen
Infomap NAH - Schouderpijn bij verlamde arm
Infomap NAH - Slikstoornis/Dysfagie
infomap NAH - Spasticiteit na hersenletsel
Infomap NAH - Sport voor mensen met een beperking
Infomap NAH - Spraakstoornis/Dysartrie
Infomap NAH - Stoornis aandacht en concentratie
Infomap NAH - Taalstoornis/Afasie
Infomap NAH - Uitval bewustzijn linker- of rechterkant lichaam/Neglect
Infomap NAH - Verplaatsingstechnieken
Infomap NAH - Verstoorde mobiliteit/Apraxie
Infomap NAH - Vrijetijdsorganisaties
Infomap NAH Verwerking niet-aangeboren hersenletsel
Informatiegids niet-aangeboren hersenletsel
Inspannings- fysiologie
Kinesitherapie na bevalling - postnatale kinesitherapie
Knieprothese
Multidisciplinaire rug- en nekrevalidatie
Neurorevalidatie
Nuttige tips na een rug- of nekoperatie
Onderhuidse inspuiting - Subcutane injectie
Opname revalidatie
Psoriasis arthritis
Reactief
Reumatoïde arthritis
Reva Café Vrije tijd en dagbesteding
Revalidatie
Revalidatie na borstamputatie (mastectomie)
Rijgeschiktheid na een hersenletsel
Slikstoornissen
Spierreuma - Polymyalgia reumatica
Sportpodologie
Sportpsychologie
Sportvoedingsadvies
Therapeutisch proefontslag revalidatie
Vaccinatie bij reumapatiënten onder biological of DMARD
Verpleegafdeling revalidatie SP- chronisch
Verpleegafdeling revalidatie SP-loco
Verpleegafdeling revalidatie Torhout
Wat na amputatie van een lidmaat?
Zorgpad hoofd-hals - reukrevalidatie na laryngectomie
Zorgpad hoofd-hals: slikrevalidatie na hoofd-halschirurgie
Zorgpad hoofd-hals: spraakrevalidatie na hoofd-halschirurgie