You are here

EHBO-tips

Wat te doen bij ongevallen of acute noodsituaties?

U wordt geconfronteerd met een klein of groter ongeval. Wat moet u doen als u nooit een EHBO-cursus gevolgd hebt?

  • Ga altijd na of de patiënt bij bewustzijn is.
  • Geeft de patiënt nooit te drinken.
  • Verplaats de patiënt alleen als zijn veiligheid in gevaar is.
  • Leg indien mogelijk een dekentje over hem of haar.

Als de patiënt niet bij bewustzijn is, bel dan onmiddellijk naar de dienst 112.

  • Blijf vooral kalm.
  • Geef de juiste locatie door, het adres en de gemeente.
  • Leg uit hoeveel slachtoffers er zijn en wat hun toestand is, bewust of niet bewust.
  • Beschrijf wat er is gebeurd.
  • Blijf bij het slachtoffer tot de dienst 112 ter plaatse is. De dienst vraagt soms bijkomende informatie.
  • Maak plaats voor de ambulanciers en hulpverleners.

De dienst 112 vertelt u aan de telefoon wat u moet doen. Aarzel niet en doe wat er gevraagd wordt.

Als de patiënt bij bewustzijn is en u denkt medische hulp nodig te hebben, neem dan eerst contact op met de huisarts. Enkel in acute situaties contacteert u de dienst 112.

EHBO-tips

Voor sommige problemen kunt u zelf al heel wat doen. Nuttige tips zijn te vinden op de site van het Rode Kruis Vlaanderen.

Eerste hulpapp

U kunt ook gratis de EHBO-app van het Rode Kruis downloaden op uw smartphone. De app geeft u instructies over wat te doen in een noodgeval.  
Download de app hier.

Info: kritieke dienst, 3 april 2019