You are here

Infosessies/studiedagen

5de terugkomdag bariatrische heelkunde - zaterdag 17 november 2018

zaterdag 17 november 2018

VIVES Roeselare

Programma

8.45 uur: ontvangst
9.30 uur: verwelkoming - dr. Paul Pattyn
9.35 uur: risico op vitaminetekort - nood aan follow-up - dr. Hans De Loof
9.50 uur: XL-fit na maagverkleining - dhr. Yves Devos, bewegingsdeskundige en auteur van het boek 'Fitness als medicijn'. 
10.10 uur: dumping na gastric bypass - een probleem? - dr. Bart Smet
10.30 uur: aandachtspunten bij voeding na bariatrische chirurgie - diëtist
10.50 uur: wat als het toch misloopt? - dr. Isabelle Debergh
11.10 uur: getuigenis van een patiënt
11.30 uur: receptie

Inschrijven (max. 2 personen per inschrijving) via
secr.chirurgie.wilg@azdelta.be of 051 23 71 09
secr.chirurgie.menen@azdelta.be of 056 52 22 43
secr.chirurgie.torhout@azdelta.be of 050 23 24 24

Informatiesessies niet-aangeboren hersenletsel (NAH) 13 en 20 november 2018

Aan de hand van twee opeenvolgende informatiesessies tracht het revalidatieteam van AZ Delta de kennis over NAH te verruimen en op verschillende vragen een antwoord te geven.
De gevolgen van een NAH zijn merkbaar in het anders of minder bewegen, moeilijkheden met de taal en het geheugen. Ook op het vlak van de gevoelens, het sociale leven, relaties, enz. kunnen er zich problemen voordoen. Er worden verschillende behandelingen besproken en tips en technieken aangereikt, om met deze moeilijkheden om te gaan.

Voor wie?

Hebt u iemand in uw familie of zorgt u voor iemand met een hersenletsel, kom dan naar de infosessies. Mensen die niet in het ziekenhuis verblijven en van thuis op therapie komen met Taxi Hendriks en naar de infosessies wensen te gaan, kunnen contact opnemen met Sofie Ternest, teamleider neurorevalidatie, om de vervoersmogelijkheden te bespreken.

Wat?

De informatiesessies bestaan uit 2 delen. In de 2e sessie komen andere disciplines aan bod. Na inschrijving is aanwezigheid dan ook gewenst tijdens beide sessies.

Sessie 1 (13 november 2018)

Wat zijn de gevolgen voor het lichaam?
Zijn er beperkingen qua bewegingen?
Hoe kan de motorische revalidatie verlopen?
Welke aanpassingen kunnen er gebeuren?
Hoe komt het dat het moeilijk is om anderen te begrijpen en het praten minder vlot verloopt?
Zal lezen en schrijven ooit nog kunnen?
Zal normaal eten en drinken weer mogelijk zijn?
Hoe kunnen we helpen op het familiaal-sociaal vlak?

Sessie 2 (20 november 2018)

Wat zijn de gevolgen voor het denken en het voelen?
Waarom functioneert het geheugen minder goed na een NAH?
Het lijkt soms alsof iemand een andere persoonlijkheid ontwikkelt. Hoe komt dat?
Is thuis wonen nog haalbaar?
Hoe kan iemand opnieuw een sociaal netwerk opbouwen?
Hoe kunnen de vele gedachten en gevoelens vertaald worden in woorden?
Bij elke sessie is er ruimschoots de tijd om vragen te stellen en tot gesprek te komen.

Waar en wanneer?

De sessies vinden plaats van 17 tot 19 uur in de jointcare zaal (route blauw, verdieping 4) van campus Brugsesteenweg (Brugsesteenweg 90 in Roeselare)
Gratis parkeren kan op de bezoekersparking van het ziekenhuis.

Inschrijven?

Inschrijven voor de sessies van 13 en 20 november 2018 kan via nah@azdelta.

Zwangerschap: infoavond rond zwangerschap en bevalling ROESELARE

Wat?

 • eerste avond: gynaecoloog en vroedvrouw
 • tweede avond: kinderarts, verpleegkundige Kind en Gezin, rondleiding op de kraamafdeling door de vroedvrouw
 • gratis
 • in samenwerking met Kind en Gezin

Wanneer?

 • elke eerste en tweede dinsdagavond van de maanden maart, juni, september en december
 • van 19.30 uur tot 21 uur

Waar?

 • cafetaria woonzorgcentrum Ter Berken
 • Zijstraat 59, Roeselare
 • naast kraamafdeling campus Brugsesteenweg

Inschrijven? 

 • vooraf inschrijven is niet nodig

Zwangerschap: prenatale raadpleging bij de vroedvrouw ROESELARE

Wat?

 • voorbereiding van de opname op de verlosafdeling en de kraamafdeling
 • duurt ongeveer een half uur
 • terugbetaald door het ziekenfonds

Wanneer?

 • vanaf 20 tot 26 weken zwangerschap
 • elke werkdag tussen 14 uur en 20 uur

Waar? 

 • graag aanmelden aan het onthaal van de kraamafdeling, Gasthuisstraat 8, Roeselare

Inschrijven?

 • t 051 23 61 70

Zwangerschap: info rond borstvoeding ROESELARE

Wat?

 • voorbereiding op het starten met borstvoeding
 • in kleine groepjes van maximum 10 koppels
 • terugbetaald door het ziekenfonds

Wanneer?

 • elke eerste dinsdag en derde donderdag van de maand van 15 uur tot
 • 17.30 uur of van 19 uur tot 21.30 uur
 • behalve in juli en augustus

Waar?

 • graag aanmelden aan het onthaal van de kraamafdeling

Inschrijven?

 •  t 051 23 61 70

Zwangerschap: infoavond rond zwangerschap en bevalling Menen

Wat?

 • gratis
 • in samenwerking met Kind en Gezin

Eerste avond:

 • opname verlosafdeling en verblijf op de kraamafdeling (hoofdvroedvrouw) sociale voordelen jonge ouders, voorstelling Kind en Gezin (verpleegkundige Kind en Gezin)

Tweede avond:

 • rondleiding verlosafdeling
 • babyvoeding (vroedvrouw-lactatiekundige)

Derde avond:

 • verloop zwangerscahap en bevalling (gynaecoloog)
 • ​onderzoek pasgeborene (kinderarts)

Wanneer?

 • elke eerste en tweede dinsdag van maart-juni-september-december
 • elke derde woensdag van maart-juni-september-december
 • telkens van 19.30 uur tot 21.30 uur

Waar?

 • verzamelen aan het onthaal om 19.30 uur

Inschrijven?

 • vooraf inschrijven is niet nodig

Zwangerschap: prenatale raadpleging door de vroedvrouw Menen

Wat?

 • voorbereiding van de opname op de verlosafdeling en de kraamafdeling
 • duurt ongeveer een half uur
 • terugbetaald door het ziekenfonds

Wanneer?

 • vanaf 24 weken zwangerschap
 • elke dinsdag tussen 16 en 20 uur
 • elke donderdag tussen 14 en 18 uur

Waar?

 • raadpleging vroedvrouw AZ Delta
 • Oude Leielaan 6, Menen

Inschrijven?

 • t 056 52 22 44

Zwangerschap: infosessies 'Baby op komst' Torhout

Wat?

 • zwangerschap, arbeid en bevalling
 • verblijf op de kraamafdeling
 • voeding van de baby
 • voorstelling Kind&Gezin
 • rondleiding op kraamafdeling en verloskwartier

Wanneer?

 • elke eerste dinsdag van de oneven maanden
 • van 19.30 uur tot 22 uur

Waar?

 • AZ Delta campus Rembert Torhout
 • auditorium, volg route 201

Zwangerschap: infosessies 'Borstvoeding' Torhout

Wat?

 • Waarom borstvoeding? Hoe leg ik mijn baby aan? Zal ik genoeg melk hebben? Mag ik alles eten? Hoe komt de melkproductie op gang? Moet ik afkolven? Wat als ik terug ga werken? 

Wanneer?

 • Elke eerste dinsdag van de even maanden om 19.30 uur

Waar?

 • AZ Delta campus Rembert Torhout
 • auditorium, volg route 201

Zwangerschap: prenatale raadpleging bij de vroedvrouw Torhout

Wat?

 • 2 persoonlijke raadplegingen bij de vroedvrouw
 • info over arbeid, bevalling, samenwerking met de zelfstandige vroedvrouw, bespreken van wensen en verwachtingen, voeding van de baby...

Wanneer?

 • eerste raadpleging: op 16 à 17 weken zwangerschap
 • tweede raadpleging: op 35 weken zwangerschap

Waar?

 • bij de raadplegingen gynaecologie

Meer info?

 • Vraag de folder bij het secretariaat gynaecologie

Praatcafés voor kankerpatiënten en hun naasten

De 'praatcafés voor kankerpatiënten en hun naasten' zijn een initiatief van Kom op tegen Kanker en verschillende partners waaronder AZ Delta. Het praatcafé start telkens met een korte inleiding, waarna er ruimte is voor vragen en uitwisseling van ervaringen. Hierdoor leggen de deelnemers gemakkelijk contact met elkaar en kunnen ze er vrienden vinden.

Voor wie?

Kankerpatiënten en hun naasten

Wanneer en wat? 

Dinsdag 25 september 2018 om 14 uur: ‘Iedereen heeft recht op een waardig levenseinde' (LEIF West-Vlaanderen)

Dinsdag 27 november 2018 om 14 uur: ‘De gevolgen van de behandeling op lange termijn’ (dr. Karin Schotte, AZ Delta) 

Waar? 

Dienstencentrum Ten Elsberge, Mandellaan 101 in Roeselare

Inschrijven?

Laurens Deboeuf - Centrumleider Ten Elsberge
051 246 050
dctenelsberge@zbroeselare.be

Reva Café voor revalidanten en hun familie

Voor wie?

Voor alle revalidanten en hun familie.

Wanneer en wat?

Dinsdag 11 september 2018: 'Communicatie en sociale integratie'

Dinsdag 19 februari 2019: 'Mobiliteit'

Dinsdag 11 juni 2019: 'Hulpmiddelen en aanpassingen'

Dinsdag 10 september 2019: 'Vrije tijd en dagbesteding'

Waar en hoe laat?

De sessies vinden plaats van 17 tot 19 uur in de jointcare zaal (route blauw, verdieping 4) van campus Brugsesteenweg (Brugsesteenweg 90 in Roeselare)
Parkeren kan op de bezoekersparking van het ziekenhuis.

Inschrijven?

Inschrijven kan via revacafe@azdelta.be