You are here

Parkinson

Groepsessies voor mantelzorgers parkinsonpatiënten

De groepssessies zijn bedoeld voor de partners/mantelzorgers van mensen met de ziekte van Parkinson en zijn gratis. In deze vier sessies komen relevante onderwerpen aan bod en wordt informatie gegeven over de ziekte. Daarnaast is het mogelijk om ervaringen uit te wisselen met personen die in dezelfde situatie verkeren als u en hierin ook steun te vinden.

Volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de sessies:

  • Sessie 1 op 12 april: Kennismaking en algemene informatie
  • Sessie 2 op 26 april: Aanvaarding en emotionele verwerking van chronische ziekte
  • Sessie 3 op 10 mei: Cognitieve en gedragsmatige veranderingen 
  • Sessie 4 op 24 mei: Het omgaan met de veranderde relatie en seksualiteit

Waar?

De sessies gaan door in het parkinsondagziekenhuis op campus Wilgenstraat.

Wanneer?

Vrijdag 12 april 2019, vrijdag 26 april 2019, vrijdag 10 mei 2019, vrijdag 24 mei 2019 van 13.30 uur tot 15 uur

Inschrijven?

Via onthaal parkinsondagziekenhuis of op t 051 23 74 74. 
Het aantal inschrijvingen is beperkt.
Voor inhoudelijke vragen rond de sessies contacteer psychologe Jolien Stove - 051 23 72 29.

Er is mogelijkheid tot opvang van de partner binnen het parkinsondagziekenhuis tijdens de sessies.

Infonamiddag ziekte van Parkinson 15 mei 2019

Het dagziekenhuis parkinson nodigt u, in samenwerking met de Vlaamse Parkinson Liga, hartelijk uit voor een infonamiddag voor mensen met de ziekte van Parkinson/parkinsonismen
en hun mantelzorgers. U krijgt er heel nuttige tips rond hulpmiddelen om het dagelijkse leven gemakkelijker te maken. Welkom op woensdag 15 mei 2019.

Programma

13.00 uur Verwelkoming
13.30 uur Voorstelling ‘So Yes’, aangepaste, innovatieve en modieuze kleding
14.00 uur Koffiepauze voor contactmoment tussen patiënten en mantelzorgers
15.00 uur Voorstelling Ortho Medi, hulpmiddelenverstrekker
15.45 uur Voorstelling boek ‘Het hemd met de onmogelijke knopen’
16.00 uur Einde

Locatie

VIVES hogeschool, aula B1.1, Wilgenstraat 32, 8800 Roeselare
(parkeren kan op bezoekersparking van het ziekenhuis, tickets worden gevalideerd)

Inschrijven

Graag inschrijven via www.azdelta.be/infoparkinson (ten laatste tegen 10 mei)