You are here

Rijgeschiktheid

Infonamiddag rijgeschiktheid voor mensen met een hersenaandoening

Het dagziekenhuis parkinson en de dienst neurorevalidatie van AZ Delta organiseren in samenwerking met de Vlaamse Parkinson Liga een kosteloze infonamiddag voor mensen met een hersenaandoening rond rijgeschiktheid.

Waar en wanneer

Woensdag 9 oktober 2019
De Spil, zaal de komedie, Hippoliet Spilleboutdreef 1, 8800 Roeselare

Programma

13.30 uur Ontvangst
13.45 uur VIAS (vroegere CARA) deel 1 rijgeschiktheid - Karel Van Melkebeke
(expert in rijbekwaamheid en voertuigaanpassingen)
14.15 uur Koffiepauze en contactmoment tussen patiënten en mantelzorgers
14.45 uur VIAS deel 2 rijgeschiktheid en mogelijkheid om vragen te stellen -
Karel Van Melkebeke
15.15 uur Hulpmiddelen om in de auto te gebruiken - Lieselot Lamote
(ergotherapeute AZ Delta)
15.30 uur Einde

Inschrijven

Graag uiterlijk tegen 1 oktober inschrijven via www.azdelta.be/rijgeschiktheid of telefonisch via dagziekenhuis parkinson t 051 23 74 74