You are here

Kostprijs / Vergoeding

Het mag niet meer kosten om deel te nemen aan een studie dan wat u betaalt voor standaardzorg. De extra onderzoeken die de studie met zich kan meebrengen, worden vergoed door de opdrachtgever van de studie.

Voor de extra bezoeken die u aflegt tijdens de studie van en naar het ziekenhuis zal u vergoed worden voor uw parkeer- en transportkosten.

Info: CTC AZ Delta, 23 augustus 2020