You are here

Wie komt in aanmerking?

Elke patiënt, voor wie een geschikte studie lopende is in het ziekenhuis, kan in aanmerking komen. De patiënt kiest zelf voor deelname na eerst grondig geïnformeerd te zijn.

Welke stappen zetten we dan?

  1. De kandidaat-patiënten krijgen een informatieformulier specifiek per studie. Het medisch- ethisch comité keurde dit informatiedocument eerst goed.
  2. De arts bespreekt de opties voor behandeling met de patiënt.
  3. De patiënt kan kiezen om al dan niet deel te nemen.
  4. Enkel wanneer de arts – onderzoeker en de patiënt het toestemmingsformulier getekend hebben (of de wettelijke vertegenwoordiger in specifieke situaties) kunnen we de onderzoeken in het kader van de studie starten

Info: CTC AZ Delta, 23 augustus 2020