You are here

Conventionele scintigrafie

Wat is een conventionele scintigrafie?

Op de dienst nucleaire geneeskunde voeren we onderzoeken uit waarbij we gebruik maken van een minimale hoeveelheid radioactiviteit. Dit is nodig om beelden te maken van bv. het beenderstelsel  en/of om de werking van organen te beoordelen (bv. van het hart, longen, nieren, schildklier).

Hiervoor gebruiken we een gammacamera. Dit is een apparaat dat de toegediende radioactiviteit meet, er beelden van maakt, maar zelf geen stralen uitzendt. Je ligt hiervoor op een onderzoekstafel, waarbij de tafel langzaam verschuift. Het toestel is open aan hoofd- en voeteinde en aan een zijkant.

We kunnen onmiddellijk foto’s nemen en/of op een later tijdstip. Om de best mogelijke kwaliteit te verkrijgen bij een opname sturen we de gamma-camera zo dicht mogelijk tot bij het lichaamsdeel dat we onderzoeken. Tijdens de beeldopname mag je niet bewegen. Je kan uiteraard wel vrij ademen.

Voorbereiding

Alleen voor onderzoeken van hart en maagdarmstelsel moet je nuchter zijn, voor de andere onderzoeken niet. Als er  een bijzondere voorbereiding nodig is, delen we je dit vooraf mee. Meestal is dit niet nodig en mag je dus gewoon eten en drinken voor het onderzoek.

Duur van het onderzoek

We dienen de radioactieve stof meestal toe via het bloed (ader), soms door inademing of in de vorm van een drankje of voedsel. De gebruikte radioactieve stoffen zijn niet schadelijk en veroorzaken geen allergische reactie of slaperig gevoel. Als je meer dan een half uur moet wachten tussen de inspuiting en het onderzoek, mag je gerust de afdeling verlaten.

De duur van het onderzoek varieert volgens het type van het onderzoek. Sommige onderzoeken zijn gespreid over meerdere onderzoeksmomenten per dag of zelfs over meerdere dagen.

De wachttijd tussen de injectie met de radioactieve stof en het opnemen van de beelden is afhankelijk van het type onderzoek.

Bv. voor een botscan nemen we foto’s minimum 2 uur na de toediening van de radioactieve stof, voor een onderzoek van het hart is er een 2de reeks opnames ongeveer 4 uur na de 1ste reeks opnames.

Botscan

Een patiënte in een botscan krijgt uitleg van verpleegkundige

Een voorbeeld van een frequent voorkomend nucleair onderzoek is de botscan.  Het doel van de botscan is het opsporen van haarden in het skelet met verhoogde botaanmaak. Voor dit onderzoek vragen wij u om extra water te drinken en in de mate van het mogelijke wat te gaan wandelen na de injectie.

In bepaalde gevallen is een bijkomend 3D-detail nodig, SPECT (single photon emission computed tomography) genoemd. Dit detail kan aangevuld worden met een CT-onderzoek waarbij gebruik gemaakt wordt van X-stralen zoals bij radiologische onderzoeken, dat is dan een SPECT/CT.

Info: dienst nucleaire geneeskunde 26 januari 2024