You are here

PET-scan

Op dit moment is er in de provincie West-Vlaanderen een PET-toestel beschikbaar, n het AZ Groeninge campus Kennedylaan in Kortrijk en in AZ Sint-Jan Brugge. AZ Delta werkt nauw samen met beide ziekenhuizen in het PET-centrum West-Vlaanderen

Welke informatie geeft een PET-scan?

Een PET/CT-onderzoek geeft informatie over de stofwisseling in heel je lichaam. De cellen van het lichaam gebruiken bepaalde voedings­stoffen, waaronder suiker. Een PET/ CT-camera brengt de stofwisseling van deze voedingsstoffen in beeld. Op deze manier kun­nen we verschillende soorten aandoeningen opsporen en afbeelden, zoals kwaadaardige en infectueuze letsels.

Hoe gebeurt het onderzoek?

  • Voor het onderzoek gebruiken we een kleine hoeveelheid radioactieve suiker. Dit spuiten we in een bloedvat van de arm. Hiervoor plaatsen we een infuus.
  • Het bloed voert vervolgens de stof door je lichaam.
  • Abnormale cellen nemen meer van deze suiker op dan gezonde cellen.
  • De PET-scan maakt deze afwijkingen van de stofwisseling zichtbaar. De CT-scan zorgt voor aanvullende informatie over de juiste plaats van eventuele letsels.

Omdat spieren in beweging veel gemakkelijker suiker opnemen, is het zeer belang­rijk dat je na de injectie een halfuur zo stil mogelijk blijft liggen. Meestal krijg je via het infuus ook een plasmiddel toegediend. Zo verdwijnen alle aanwezige suikers in de urine ook uit het lichaam. Daarom moet je voor het begin van het eigenlijke onderzoek de blaas goed ledigen. Na een half uur mag je terug bewegen, op­staan en verder wachten.

Ten vroegste 45 minuten tot maximum ander­half uur na het inspuiten van de radioactieve suikeroplossing starten de beeldopnames. Je ligt op de onderzoekstafel en we schuiven je door de brede ringvormige opening van het PET/CT-toestel. In de ring wordt de zwakke straling van de radioactieve stof opgemeten en door de computer omgezet in beelden. In dezelfde beweging wordt ook een CT-scan uitgevoerd. Hiervoor krijg je mogelijk contrast­stof via de leiding van het infuus toegediend. De volledige beeldopname duurt ongeveer 20 minuten. Het is hierbij belangrijk dat je zo stil mogelijk blijft liggen. Na het onderzoek mag je onmiddellijk het ziekenhuis verlaten en mag je opnieuw eten, drinken en met de wagen rijden.

Info: dienst nucleaire geneeskunde AZ Delta, 26 januari 2024