You are here

PET-scan

Op dit moment is er in de provincie West-Vlaanderen een PET-toestel beschikbaar, namelijk in het AZ Groeninge campus Kennedylaan in Kortrijk en in AZ Sint-Jan Brugge. AZ Delta werkt nauw samen met beide ziekenhuizen in het PET-centrum West-Vlaanderen

Welke informatie geeft een PET-scan?

Een PET/CT-onderzoek geeft informatie over de stofwisseling in heel uw lichaam. De cellen van het lichaam gebruiken bepaalde voedings­stoffen, waaronder suiker. Een PET/ CT-camera brengt de stofwisseling van deze voedingsstoffen in beeld. Op deze manier kun­nen we verschillende soorten aandoeningen opsporen en afbeelden, zoals kwaadaardige en infectueuze letsels.

Hoe gebeurt het onderzoek?

  • Voor het onderzoek gebruiken we een kleine hoeveelheid radioactieve suiker. Dit spuiten we in een bloedvat van de arm. Hiervoor plaatsen we een infuus.
  • Het bloed voert vervolgens de stof door uw lichaam.
  • Abnormale cellen nemen meer van deze suiker op dan gezonde cellen.
  • De PET-scan maakt deze afwijkingen van de stofwisseling zichtbaar. De CT-scan zorgt voor aanvullende informatie over de juiste plaats van eventuele letsels.

Omdat spieren in beweging veel gemakkelijker suiker opnemen, is het zeer belang­rijk dat u na de injectie een halfuur zo stil mogelijk blijft liggen. Meestal krijgt u via het infuus ook een diu­reticum (plasmiddel) toegediend. Zo verdwijnen alle aanwezige suikers in de urine ook uit het lichaam. Daarom moet u voor het begin van het eigenlijke onderzoek de blaas goed ledigen. Na een half uur mag u terug bewegen, op­staan en verder wachten.

Ten vroegste 45 minuten tot maximum ander­half uur na het inspuiten van de radioactieve suikeroplossing starten de beeldopnames. U ligt op de onderzoekstafel en we schuiven u door de brede ringvormige opening van het PET/CT-toestel. In de ring wordt de zwakke straling van de radioactieve stof opgemeten en door de computer omgezet in beelden. In dezelfde beweging wordt ook een CT-scan uitgevoerd. Hiervoor krijgt u mogelijk contrast­stof via de leiding van het infuus toegediend. De volledige beeldopname duurt ongeveer 20 minuten. Het is hierbij belangrijk dat u zo stil mogelijk blijft liggen. Na het onderzoek mag u onmiddellijk het ziekenhuis verlaten en mag u opnieuw eten, drinken en met de wagen rijden.

Info: dienst nucleaire geneeskunde AZ Delta, 27 juni 2021