You are here

Onderzoek prostaatkanker

Is het nuttig om u te laten testen op prostaatkanker door een PSA-test? Via een bloedafname gaan we na of u een verhoogde PSA-waarde heeft. De test is echter niet perfect. Een verhoogde PSA-waarde wil immers nog niet zeggen dat u prostaatkanker hebt. Zo maakt u zich misschien nodeloos ongerust.

De vraag is ook of prostaatkanker altijd moet worden behandeld. Sommige prostaatkankers evolueren heel erg traag zonder dat u klachten krijgt. Een behandeling houdt anderzijds ook wel bepaalde risico’s in.

Bij een agressieve vorm van prostaatkanker biedt een behandeling meer kans op succes als de kanker in een vroeg stadium wordt ontdekt. In dat geval is een vroegtijdige opsporing dus van belang.

Als u zich zorgen maakt omdat prostaatkanker voorkomt in uw familie, raadpleeg dan de uroloog. Hij kan beslissen of een test al dan niet aangewezen is.

Info:  dienst urologie, 4 maart 2021 

 

Meer op http://www.dekeuzemaken.be