You are here

Opname en ontslag

verpleegkundige aan bed patiënt

Een opname met overnachting in het ziekenhuis is zelden leuk. Wij proberen het u zo aangenaam en gemakkelijk mogelijk te maken. U krijgt een onthaalbrochure met alle nuttige informatie hierover. 

  • Het ogenblik van uw opname bespreekt u met uw arts. Uw arts spreekt vervolgens met de onthaalmedewerkers een opnamedatum af. Als dit tijdstip alsnog wijzigt, brengt de onthaalmedewerker u daar telefonisch van op de hoogte.
  • We verwachten u op het afgesproken tijdstip aan het onthaal. U schrijft zich in via de inschrijfkiosk en meldt u dan met het nummertje dat je meekrijgt aan het onthaal De onthaalmedewerkers geven u dan ook  alle nuttige informatie over de kosten van uw ziekenhuisverblijf.
  • Uw huisarts wordt automatisch van uw ziekenhuisopname verwittigd. We bezorgen uw huisarts ook een verslag van uw ziekenhuisverblijf. Als u niet wenst dat uw huisarts op de hoogte is van uw ziekenhuisopname, meld dit dan bij uw opname.
  • Vergeet tot slot niet uw werkgever en uw ziekenfonds te verwittigen in geval van arbeidsongeschiktheid.

Als u een afspraak hebt voor een opname, kunt u vanaf 6.30 uur het ziekenhuis binnen om u aan te melden aan het onthaal. Het heeft dus geen zin om vroeger te komen.

Meer contactinfo over de verpleegheid waar u opgenomen wordt.

U vindt alle info over opname in het ziekenhuis in deze onthaalbrochure