You are here

De keuze van je kamer

Een verzorgde ziekenhuiskamer met twee bedden

Bij de inschrijving voor een ingreep of een opname helpen we je bij je kamerkeuze. We beschikken over gemeenschappelijke kamers, tweepersoonskamers en eenpersoonskamers.

Je kamerkeuze heeft geen invloed op het soort verzorging, maar bepaalt wel in belangrijke mate de kostprijs van uw verblijf. Voor een eenpersoonskamer betaal je een hogere prijs. Ook kan de arts een ereloonsupplement vragen.

Als de kamer die je koos, op het moment van de opname niet beschikbaar is, wijzen we je tijdelijk een ander kamertype toe. We proberen je echter zo snel mogelijk de gevraagde kamer aan te bieden.

Op de kinderafdeling (pediatrie) kunnen we voor 1 van de ouders een bed bijplaatsen op de kamer van het kind.

Op een eenpersoonskamer kan een familielid overnachten als de gezondheidstoestand van de patiënt dit vereist.

Je kamerkeuze moet je bevestigen door het wettelijk formulier 'opnameverklaring' in te vullen en te ondertekenen. Dat formulier bevat alle informatie, ook de financiële afspraken.

Info: dienst onthaal AZ Delta, 26 januari 2024