You are here

De keuze van uw kamer

Een verzorgde ziekenhuiskamer met twee bedden

De onthaalmedewerkers helpen u bij uw kamerkeuze. We beschikken over gemeenschappelijke kamers, tweepersoonskamers en eenpersoonskamers.

Uw kamerkeuze heeft geen invloed op het soort verzorging, maar bepaalt wel in belangrijke mate de kostprijs van uw verblijf. Voor een eenpersoonskamer betaalt u een hogere prijs. Ook kan de arts een ereloonsupplement vragen.

De onthaalmedewerkers houden rekening met uw kamerkeuze. Als uw aangevraagde kamer bij opname niet beschikbaar is, wijzen we u tijdelijk een ander kamertype toe. We proberen u echter zo snel mogelijk de gevraagde kamer aan te bieden.

Op de kinderafdeling (pediatrie) kunnen we voor 1 van de ouders een bed bijplaatsen op de kamer van het kind.

Op een eenpersoonskamer kan een familielid overnachten als de gezondheidstoestand van de patiënt dit vereist.

Uw kamerkeuze moet u bevestigen door het wettelijk formulier 'opnameverklaring' in te vullen en te ondertekenen. Dat formulier bevat alle informatie, inclusief de financiële afspraken.

Info: dienst onthaal AZ Delta, 29 januari 2021