You are here

Intensieve zorg

Continue opvolging

Je wordt opgenomen op de dienst intensieve zorg als je een continue opvolging en een gespecialiseerde zorg nodig hebt. 

Op intensieve zorg ben je verbonden met monitoren om je voortdurend te kunnen opvolgen. De gegevens op de monitor zijn voor de verpleegkundigen van de dienst intensieve zorg zichtbaar op verschillende schermen en op de centrale verpleegpost.

Voor het nauwkeurig toedienen van medicatie en infusen gebruiken we infuus- en medicatiepompen. Bepaalde behandelingen vereisen specifieke toestellen: beademingstoestel, dialysetoestel, ballonpomp, koelingstoestel…

De monitor, de pompen en alle andere toestellen geven regelmatig een geluidssignaal om de verpleging ergens van op de hoogte te brengen. Niet alle alarmen zijn ernstig, wees niet ongerust. De verpleegkundigen kennen de verschillende signalen en kunnen hierop gepast reageren.

Gespecialiseerde zorg

Verpleegkundigen opgeleid in intensieve zorg staan in voor jouw verzorging. De medische opvolging en coördinatie gebeurt door artsen gespecialiseerd in intensieve zorg (intensivist), in overleg met de verwijzende arts (bv. hartspecialist, chirurg, …) Daarnaast komen ook de kinesist, de ergotherapeut en de maatschappelijk werker aan het bed.
Indien nodig kunnen we steeds een beroep doen op een psycholoog,een logopedist en een medewerker spirituele dienst.

Bezoek

Om de rust van je naaste te garanderen en om de behandelingen en onderzoeken te laten plaatsvinden zijn er beperkte bezoekuren. Er is alleen bezoek toegestaan van naaste familieleden of mantelzorgers.
Om het bezoek zo comfortabel en rustig mogelijk te houden kan je met maximaal 2 personen op bezoek komen. Wil je toch afwisselen, dan gebeurt dit in de wachtzaal, om de rust op de afdeling te behouden.
Op de bezoektijden neem je plaats in de wachtzaal, tot een van onze verpleegkundigen je binnenlaat.

Tijdens het bezoekuur kan je voor informatie terecht bij de verpleegkundigen. Zij kunnen voor jou ook een afspraak regelen met de artsen. 
Het is aangewezen dat slechts één familielid contactpersoon is.

Je vindt hier de hoofdverpleegkundigen en de contactinfo van de afdeling

Om hygiënische redenen mag je geen bloemen of planten meebrengen.

Info: dienst intensieve zorg, 26 januari 2024

Kinderen meenemen naar familielid

Neem dan vooraf contact op met de afdeling. Klik hier voor meer info. over hoe kinderen daar het best op worden voorbereid.

Er is ook begeleiding mogelijk door een kinderpsycholoog van het Vlinderhuis.