You are here

Contact met anesthesist voor de operatie

Operatie in het ziekenhuis

Een anesthesist waakt over u tijdens de volledige operatie. Om u op een veilige manier door de operatie te loodsen, moet de anesthesist over correcte informatie beschikken over uw lichamelijk functioneren. Daarom is er voor een operatie vaak een afspraak met de anesthesist. Dat gebeurt meestal de avond voor de ingreep.

De anesthesist zal zowel bij uw huisarts als bij u informatie inwinnen over:

  • uw algemene gezondheid
  • specifieke gevoeligheden of allergieën
  • eventuele problemen bij vorige ingrepen
  • uw gewoonten i.v.m. roken of alcoholgebruik
  • medicatie die u vroeger hebt ingenomen of nu nog inneemt
  • ziektes bij bloedverwanten

U kunt ook zelf vragen stellen aan de anesthesist:

  • het soort verdoving
  • het verloop van de pijnverdoving
  • het  verblijf in de ontwaakzaal

Operatie in het dagziekenhuis

Bij een daghospitalisatie is een bezoek van de anesthesist niet altijd strikt noodzakelijk. Het gaat dan namelijk meestal om kleinere operaties waarbij de algemene toestand van de patiënt goed is. Een goed voorbereid dossier volstaat dan. Dat maakt de anesthesist op met de hulp van uw huisarts.

Info: dienst anesthesie AZ Delta, 6 maart 2021