You are here

Pijnbehandeling

Een goede pijnbehandeling is van het grootste belang.  Door een goede pijnbehandeling zijn er minder complicaties , voel je je comfortabeler en herstel je sneller.

Meten van pijn

Het meten van pijn begint bij het bevragen van de pijn. Als je in het ziekenhuis verblijft zullen artsen en verpleegkundigen daarom minstens 2 keer per dag vragen naar je pijn. Het is ook best om zelf aan te geven wanneer je pijn hebt.

Ook bij raadpleging kan naar je pijn worden gevraagd.

De arts of de verpleegkundige zal meer bepaald vragen naar de intensiteit van de pijn op een schaal van 1 tot 10. Dit resultaat en de plaats van de pijn worden genoteerd in het dossier.

Bij de behandeling van de pijn, wordt binnen het uur nog eens gevraagd naar de aanwezigheid van pijn en de intensiteit ervan. Dit wordt ook weer genoteerd in het dossier.

Soorten pijnbehandeling

1. Pilletjes, bruistabletten

Je gebruikt ongetwijfeld bekende pijnstillers zoals Dafalgan en Perdolan tegen alle vormen van pijn. Het duurt minstens een half uur voor ze beginnen te werken. Deze pijnstillers dienen we vooral toe als je in staat is om te eten en te drinken en geen last hebt van misselijkheid en braken.

2. Inspuitingen

Krachtige pijnstillers geven we vaak via een inspuiting (opiaten of morfineachtige producten). Dat kan via een infuus (slangetje in de arm) of via een injectie in de bilspier. Bij toediening via een infuus  komt het geneesmiddel onmiddellijk in de bloedbaan terecht en zal het meteen beginnen te werken.

Bij een inspuiting in de bilspier kan het een 20-tal minuten duren voor het medicijn begint te werken.

3. Constante toediening van medicijnen

Een patiënt kan ook continu pijnmedicatie nemen via een infuus of katheter.

4. De pijnpomp

Je kan ook pijnmedicatie krijgen via de zogenaamde pijnpomp. Het toestel dient al dan niet continu een hoeveelheid pijnstillers toe via een infuus of via een regionale pijnverdovingstechniek.

Deze techniek gebruiken we vooral bij zware, pijnlijke ingrepen zoals openbuikoperaties, operaties aan de borstkas…

Het grote voordeel bij deze vorm van pijnbestrijding is dat je in grote mate zelf kan bepalen hoeveel pijnstillers je krijgt. Door een eenvoudige druk op de knop zal het toestel een vooraf ingestelde dosis pijnstillers toedienen. De anesthesist stelt vooraf in hoeveel medicijnen je per druk op de knop toedient en de maximale hoeveelheid per uur. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je ‘te veel’ zal krijgen. Je kan zo vaak als je wil op de knop drukken, het toestel zal nooit meer dan de ingestelde hoeveelheid per keer en per uur toedienen. Na het drukken op de knop duurt het ongeveer een 10-tal minuten voordat de pijnstiller begint te werken.

Info: dienst anesthesie AZ Delta, 26 januari 2024