You are here

Terug naar huis

Als u naar huis mag, kan dat niet snel genoeg gaan. Toch zijn er nog enkele zaken die u moet weten.

  • Uw arts beslist wanneer u naar huis mag vertrekken. Als u het ziekenhuis zonder zijn toestemming wilt verlaten, moet u een verklaring ondertekenen. Uw arts kent uw situatie echter het best. Hij zal u nooit langer dan nodig in het ziekenhuis houden.
  • Voordat u vertrekt, geeft de verpleegkundige nog wat praktische informatie mee over uw medicatie, het controlebezoek bij de huisarts of de arts in het ziekenhuis, de organisatie van de thuiszorg, een eventueel dieet, hulpmaterialen.
  • U krijgt ook een beknopt medisch verslag voor uw huisarts mee. Een uitgebreider rapport sturen we de huisarts later op.
  • Kunt u het ziekenhuis niet op eigen kracht verlaten? Dan kunt u via de sociale dienst vervoer laten regelen. Dat kan een taxi zijn of vervoer per ambulance. Dit is voor uw rekening maar sommige ziekenfondsen betalen daar een deel van terug. De sociale dienst zal u dat ook laten weten. Als u thuisopvang of begeleiding wenst, kunt u contact opnemen met iemand van onze sociale dienst. Zij brengen dit graag voor u in orde.

Info: Kristof Baetens, coördinator beleidsinformatie AZ Delta, 23 mei 2014