You are here

Terug naar huis - ontslag

Als je naar huis mag of ontslagen wordt uit het ziekenhuis, kan dat niet snel genoeg gaan. Toch zijn er nog enkele zaken die je moet weten.

 • Je arts beslist wanneer je naar huis mag vertrekken. Als je het ziekenhuis zonder zijn toestemming wil verlaten, moet je een verklaring ondertekenen. Je arts kent je situatie echter het best. Hij zal je nooit langer dan nodig in het ziekenhuis houden.
  Eens je weer thuis bent, moet je zelf ook goed opvolgen of het je goed gaat. Let op op alarmsignalen en contacteer je arts of je huisarts als je je zorgen maakt.
   
 • Praktische afspraken
  Voor je vertrekt, geeft de verpleegkundige nog wat praktische informatie mee over je medicatie, het controlebezoek bij de huisarts of de arts in het ziekenhuis, de organisatie van de thuiszorg, een eventueel dieet, hulpmaterialen.
   
 • Medisch verslag
  Je krijgt ook een beknopt medisch verslag voor je huisarts mee. Het verslag kan je ook lezen in het patiëntenportaal
   
 • Vervoer
  Er staan aan de ingang van de campussen rolstoelen voor patiënten die niet ver kunnen stappen.
  De sociale dienst kan ook vervoer voor je regelen, als je niet over vervoersmiddelen beschikt.  Dat kan een taxi zijn of vervoer per ambulance. Dit is wel voor jouw rekening maar sommige ziekenfondsen betalen daar een deel van terug. De sociale dienst zal je dat ook laten weten.
   
 • Thuisopvang
  Als je thuisopvang of begeleiding wenst, kan je contact opnemen met iemand van onze sociale dienst. De sociaal werkers brengen dit graag voor je in orde.

          Meer info over de sociale dienst

 • Factuur
  De factuur krijg je thuis toegestuurd. Dat kan een paar maanden op zich laten wachten. 
  Vragen over uw factuur?

Info: zorgdepartement en financiële dienst AZ Delta, 26 januari 2024