You are here

Terug naar huis - ontslag

Als u naar huis mag of ontslagen wordt uit het ziekenhuis, kan dat niet snel genoeg gaan. Toch zijn er nog enkele zaken die u moet weten.

 • Uw arts beslist wanneer u naar huis mag vertrekken. Als u het ziekenhuis zonder zijn toestemming wilt verlaten, moet u een verklaring ondertekenen. Uw arts kent uw situatie echter het best. Hij zal u nooit langer dan nodig in het ziekenhuis houden. Let op op alarmsignalen na uw ontslag. Zie kolom hiernaast.
   
 • Praktische afspraken
  Voordat u vertrekt, geeft de verpleegkundige nog wat praktische informatie mee over uw medicatie, het controlebezoek bij de huisarts of de arts in het ziekenhuis, de organisatie van de thuiszorg, een eventueel dieet, hulpmaterialen.
   
 • Medisch verslag
  U krijgt ook een beknopt medisch verslag voor uw huisarts mee. Het verslag kunt u ook lezen in het patiëntenportaal
   
 • Vervoer
  Er staan aan de ingang van de campussen rolstoelen voor patiënten die niet ver kunnen stappen.
  De sociale dienst kan ook vervoer voor u regelen, als u niet over vervoersmiddelen beschikt.  Dat kan een taxi zijn of vervoer per ambulance. Dit is voor uw rekening maar sommige ziekenfondsen betalen daar een deel van terug. De sociale dienst zal u dat ook laten weten.
   
 • Thuisopvang
  Als u thuisopvang of begeleiding wenst, kunt u contact opnemen met iemand van onze sociale dienst. Zij brengen dit graag voor u in orde.

          Meer info over de sociale dienst

 • Factuur
  De factuur krijgt u thuis toegestuurd. Dat kan een paar maanden op zich laten wachten. 
  Vragen over uw factuur?

Info: zorgdepartement en financiële dienst AZ Delta, 27 mei 2021