You are here

Centrale aansprakelijkheid

Het ziekenhuis is centraal aansprakelijk voor de tekortkomingen begaan door de beroepsbeoefenaars die op basis van een arbeidsovereenkomst of een statutaire benoeming werken in het ziekenhuis, dit in verband met de eerbiediging van de wet op de patiëntenrechten. Het ziekenhuis is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen van artsen, kinesitherapeuten en andere die als zelfstandige in het ziekenhuis aan de slag zijn.

Bij AZ Delta zijn alle artsen zelfstandig.

U kunt klacht indienen zowel tegen een medewerker of een zelfstandige zorgverstrekker bij de ombudsdienst van het ziekenhuis, die uw klacht verder zal behandelen. 
Wenst u meer informatie? Neem dan contact op met de ombudsdienst op het telefoonnummer 051 23 62 46 of via e-mail ombudsdienst@azdelta.be

Info: juridische dienst, 26 mei 2021