You are here

Centrale aansprakelijkheid

Het ziekenhuis is centraal aansprakelijk voor de tekortkomingen begaan door de beroepsbeoefenaars die op basis van een arbeidsovereenkomst of een statutaire benoeming werken in het ziekenhuis. Dit staat in de wet op de patiëntenrechten. Het ziekenhuis is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen van artsen, kinesitherapeuten en andere die als zelfstandige in het ziekenhuis aan de slag zijn.

Bij AZ Delta zijn alle artsen zelfstandig.

Je kan klacht indienen zowel tegen een medewerker of een zelfstandige zorgverstrekker bij de ombudsdienst van het ziekenhuis, die je klacht verder zal behandelen. 
Wil je hierover meer informatie? Neem dan contact op met de ombudsdienst op het telefoonnummer 051 23 62 46 of via e-mail ombudsdienst@azdelta.be

Info: juridische dienst, 26 januari 2024