You are here

Behandeling met toestemming

We starten een behandeling pas wanneer je als patiënt hiervoor in alle vrijheid je geïnformeerde toestemming gegeven hebt, meestal mondeling en in een aantal gevallen schriftelijk.

In een spoedgeval, wanneer het onmogelijk is de wil van de patiënt te achterhalen, voert de arts alle tussenkomsten uit die hij nodig acht.

Als je als patiënt een behandeling weigert, of wenst stop te zetten, moeten we die keuze respecteren. De arts of zorgverlener moet je dan wel vertellen wat de gevolgen zijn van je besluit en verder een kwaliteitsvolle (basis)dienstverlening verzekeren.

De patiënt verneemt van de beroepsbeoefenaar of deze al dan niet beschikt over een verzekeringsdekking of een andere vorm van bescherming met betrekking tot de beroepsaansprakelijkheid, alsook of hij verzekerd of geregistreerd is.

Info: ombudsdienst AZ Delta, 26 januari 2024