You are here

Recht op duidelijke informatie

De arts informeert de patiënt vooraf om hem toe te laten voldoende inzicht te krijgen in zijn gezondheidstoestand:

  • de diagnose
  • de vooropgestelde behandeling
  • de mogelijke alternatieven
  • de vermoedelijke evolutie van de aandoening
  • de mogelijke risico's en nevenwerkingen
  • de kostprijs van de behandeling of ingreep (en of die al dan niet terugbetaald wordt door het ziekenfonds)

De communicatie hierover gebeurt in een taal die duidelijk en begrijpelijk is voor de patiënt.
Alleen als u goed geïnformeerd bent, kunt u meedenken en meebeslissen over uw behandeling.

We raden u aan om het gesprek met de arts goed voor te bereiden. Zet de vragen best op papier. Vraag zeker meer uitleg aan de arts of de verpleegkundige als er iets niet duidelijk is. U mag u ook laten bijstaan door een vertrouwenspersoon: een familielid of een vriend.

U hebt het recht om niet geïnformeerd te worden. Als u bepaalde informatie niet wil te horen krijgen, kunt u dat best vooraf laten weten. Alleen als dit nadelig is voor uw gezondheid of voor derden,  moet de arts dit verzoek niet opvolgen.

Aarzel niet om vragen te stellen of om een herhaling te vragen als iets niet duidelijk is.

Meer info over de centrale aansprakelijkheid van het ziekenhuis

Hier vindt u algemene medische informatie

Info: ombudsdienst AZ Delta, 19 januari 2021