You are here

Recht op klachtenbemiddeling/de ombudsdienst

Alle medewerkers van het ziekenhuis streven tijdens uw verblijf naar een kwaliteitsvolle dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat u, ondanks onze inzet, niet volledig tevreden bent. In eerste instantie kunt u dan best contact opnemen met de hoofdverpleegkundige.

Met alle opmerkingen, suggesties, vervelende ervaringen of met meldingen over medische incidenten over wat volgens u fout is gelopen, kunt u ook terecht bij de ombudsdienst. U kunt er ook een klacht indienen. De ombudsdienst luistert naar uw verhaal, geeft u informatie en zal  indien gewenst bemiddelen tussen patiënt en zorgverlener.

U vindt het klachtenformulier in de rechterkolom op deze pagina. Of klik hier

De ombudsvrouwen van AZ Delta

De drie ombudsvrouwen

De ombudsvrouwen zijn gehuisvest in de buurt van het onthaal op elke campus. De weg naar de ombudsdienst is aangeduid via de signalisatiebordjes.

Els Vermeersch  t  051 23 62 46     e ombudsdienst@azdelta.be
Aquita Decroix    t 051 23 62 46      e ombudsdienst@azdelta.be
Maaike Deveeuw t 051 23 62 46     e ombudsdienst@azdelta.be

Een afspraak maken bij de ombudsdienst

U kunt het best een afspraak maken op elke campus via de verpleegkundige, via het onthaal, op het telefoonnummer 051 23 62 46, per brief of via e-mail ombudsdienst@azdelta.be.

De ombudsdienst is telefonisch bereikbaar van 9 uur tot 16 uur. Tijdens een persoonlijk gesprek of bij afwezigheid staat de voicemail op. 

Waar vindt u de ombudsdienst?

De ombudsdienst is op alle campussen gevestigd vlakbij het onthaal.

Campus Rumbeke: het bureau van de ombudsdienst bevindt zich in de onthaalruimte, lokaal 7. 
Campus Brugsesteenweg: het bureau ombudsdienst bevindt zich in de onthaalruimte, hellend vlak opwandelen naast de wachtruimte in het onthaal, eerste deur rechts.
Campus Menen: hoofdingang van het ziekenhuis, aan de liften in het onthaal naar rechts gaan en meevolgen naar links. Gang door open tot aan twee liften aan de linkerkant. Lift nemen naar 2B. Als u uit de lift komt, naar links. Bureau is aan de rechterkant op het einde van de gang.
Campus Torhout: vlak bij het onthaal aan de hoofdingang, het bureau ligt aan de overzijde van de inschrijfbalie.

Huishoudelijk reglement

Wat is precies de opdracht van een ombudsdienst?
Wat is de procedure bij klachten?
Wat bij klachten over de ombudsdienst?

U vindt het antwoord in het huishoudelijk reglement

De brochure over de ombudsdienst 
Brochure over rechten en plichten

​Hebt u een klacht, of wil u een medisch incident melden of een suggestie doen ter verbetering, vul dan het contactformulier in.

Bron: ombudsdienst AZ Delta, 23 maart 2022

 

Integriteit

Gaat uw klacht over grensoverschrijdend gedrag, in welke vorm ook, over gedrag dat onrespectvol is of de waardigheid van medewerkers of patiënten aantast, al dan niet in een gezagsrelatie, dan kunt u terecht op integriteit@azdelta.be Uw mail komt dan terecht bij de onafhankelijke interne auditor.
Meer uitleg op deze link