You are here

Recht op klachtenbemiddeling/de ombudsdienst

Alle medewerkers van het ziekenhuis streven tijdens je verblijf naar een kwaliteitsvolle dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat je, ondanks onze inzet, niet volledig tevreden bent. Dan kan je daarvoor best eerst contact opnemen met de hoofdverpleegkundige.

Met alle opmerkingen, suggesties, vervelende ervaringen of met meldingen over medische incidenten over wat volgens jou fout is gelopen, kan je ook terecht bij de ombudsdienst. Je kan er ook een klacht indienen. De ombudsdienst luistert naar je verhaal, geeft je informatie en zal, indien gewenst, bemiddelen tussen patiënt en zorgverlener.

Je vindt het klachtenformulier in de rechterkolom onder Contact.

De ombudsvrouwen van AZ Delta

De drie ombudsvrouwen

De ombudsvrouwen zijn gehuisvest in de buurt van het onthaal op elke campus. De weg naar de ombudsdienst is aangeduid via de signalisatiebordjes.

Els Vermeersch  t  051 23 62 46     e ombudsdienst@azdelta.be
Aquita Decroix    t 051 23 62 46      e ombudsdienst@azdelta.be
Maaike Deveeuw t 051 23 62 46     e ombudsdienst@azdelta.be

Een afspraak maken bij de ombudsdienst

Je kan het best een afspraak maken op elke campus via de verpleegkundige, via het onthaal, op het telefoonnummer 051 23 62 46, per brief of via e-mail ombudsdienst@azdelta.be.

De ombudsdienst is telefonisch bereikbaar van 9 uur tot 16 uur. Tijdens een persoonlijk gesprek of bij afwezigheid staat de voicemail op. 

Waar vind je de ombudsdienst?

De ombudsdienst is op alle campussen gevestigd vlakbij het onthaal.

Campus Rumbeke: het bureau van de ombudsdienst bevindt zich in de onthaalruimte, lokaal 7. 
Campus Brugsesteenweg: het bureau ombudsdienst bevindt zich in de onthaalruimte, hellend vlak opwandelen naast de wachtruimte in het onthaal, eerste deur rechts.
Campus Menen: hoofdingang van het ziekenhuis, aan de liften in het onthaal naar rechts gaan en meevolgen naar links. Gang door open tot aan twee liften aan de linkerkant. Lift nemen naar 2B. Als u uit de lift komt, naar links. Bureau is aan de rechterkant op het einde van de gang.
Campus Torhout: vlak bij het onthaal aan de hoofdingang, het bureau ligt aan de overzijde van de inschrijfbalie.

Huishoudelijk reglement

Wat is precies de opdracht van een ombudsdienst?
Wat is de procedure bij klachten?
Wat bij klachten over de ombudsdienst?

Je leest hierover meer in het huishoudelijk reglement

​Heb je een klacht, of wil je een medisch incident melden of een suggestie doen ter verbetering, vul dan het contactformulier in.

Bron: ombudsdienst AZ Delta, 26 januari 2024

 

Integriteit

Gaat uw klacht over grensoverschrijdend gedrag, in welke vorm ook, over gedrag dat onrespectvol is of de waardigheid van medewerkers of patiënten aantast, al dan niet in een gezagsrelatie, dan kunt u terecht op integriteit@azdelta.be Uw mail komt dan terecht bij de onafhankelijke interne auditor.
Meer uitleg op deze link