You are here

Deontologische code

Ons engagement gaat verder dan de naleving van de wettelijke patiëntenrechten.

Dagelijks dragen we in AZ Delta zorg voor honderden patiënten. Ze kunnen op elk moment rekenen op onze deskundigheid, aandacht en kwaliteitsvolle zorg. Hier speelt de ingesteldheid van alle zorgverleners en ondersteunende diensten een belangrijke rol. Door goed te luisteren naar de wensen van patiënten, door goed zicht te krijgen op hun mogelijkheden en door vriendelijk te zijn kunnen wij het verschil maken.

In dat opzicht is er in 2016 een ziekenhuisbrede denkoefening gehouden, waaruit gedeelde waarden en basisattitudes zijn ontstaan. Op die manier kregen we zicht op wat iedereen in AZ Delta belangrijk vindt: we willen mensen op een vriendelijke manier toespreken, collegiaal zijn onder elkaar, een positieve houding aannemen, patiënten en collega’s met respect behandelen en op een eerlijke manier communiceren.

Alle gemaakte afspraken staan samengevat in een deontologische code, een werkinstrument voor elke medewerker.

Info: juridische dienst, 20 mei 2021